Osakaskunnan vuosikokous 2018

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 22.3.2018 Vaskijärven kyläaitalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat sekä päätettiin sorsastuksesta ja metsästyksestä. 

Kalastuksen ja metsästyksen osalta tehtiin seuraavia päätöksiä:
 • Osakaskunnan kalastusluvan hinnaksi päätettiin 5 euroa/henkilö. Pyydysmerkkejä voi lunastaa enintään 5 kpl/osakas ja merkin hinta on 3 euroa/kpl.
 • Sorsanmetsästyksen lupamaksuksi päätettiin 30 euroa, ja metsästys voi alkaa ensimmäisenä laillisena päivänä.
 • Piisamin ja minkin pyynti on sallittua osakaskunnan jäsenille, joilla on metsästyslupa. Tästä ei peritä lupamaksua.

Vesistön- ja kalastonhoitotoimista sekä rajoituksista päätettiin seuraavasti:
 • Vaskijärvellä suoritetaan kesällä 2017 kaislanniittoa erikseen ilmoitettavana ajankohtana, todennäköisesti heinäkuussa. Talkoolaisia toivotaan työkoneineen erityisesti niitetyn kaislan nostoon rantamaalle. Aiempien vuosien kaislanniiton todettiin vähentäneen kaislan leviämistä ja parantaneen järven tilaa.
 • Saavajoen lahti pidetään rauhoitusalueena.
 • Verkkokalastus on kielletty hauen kutuaikana järven ollessa jäässä.
 • Tuulastus on sallittu 15.8. alkaen vuoden loppuun ja edellyttää lupamaksun maksamista.
 • Iskukoukut: Vaskijärvessä voi pitää 2 iskukoukkua/pyydysmerkki. Säynäslammessa iskukoukut on kielletty.
 • Polttomoottorin käyttö veneissä on kielletty, sähkömoottorin sallittu.
Kalastuksen ja metsästyksen valvojat:
 • Kalastuksenvalvojina toimivat: Jari Ohra-aho ja Hannu Tomminen, jotka ovat myös suorittaneet uuden lain mukaisen tutkinnon.
 • Metsästyksenvalvojina toimivat: Terttu Klemola ja Pekka Stenbacka.
Muita kokousasioita:
 • Päätettiin jatkaa jäsentenvälisiä pilkkikilpailuita. Ajankohdat ratkaistaan sää- ja jäätilanteen mukaan erikseen. Todettiin, että vuoden 2018 kilpailut on pidetty 18.3.

Comments