Vaskijärven osakaskunta

Vaskijärven osakaskuntaan kuuluvat vesialueen omistajat. Vaskijärven kylässä vesialueita ovat Vaskijärvi (239 ha, kiinteistötunnus 224-411-876-2), pääosin Säynäslammi (10,2 ha, kiinteistötunnus 224-411-876-4), osittain Ahmoolammi (8,5 ha, kiinteistötunnus 224-411-876-3) sekä Levoilammi.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen vesialueen sekä siihen liittyvien vähäisten yhteisten maa-alueiden hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Osakaskunnan tehtävänä on myös järjestää aluellaan kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti osakaskunnan on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.

Vaskijärven osakaskunta hoitaa vesialueitaan virkistyskäyttöä varten, pitää yllä vapaa-ajankalastusta, istuttaa tarvittavia kalalajeja, estää järven rehevöitymistä vesikasvien poistotoimilla, seuraa veden korkeustasoja ja valuma-alueita sekä avustaa kosteikkoalueita ja niiden hoitoa. Osakaskunnan toiminta kuuluu Hiidenveden kalastusalueeseen, mutta tämä muuttuu mahdollisesti vuonna 2019.
 
Jäsenyys: Osakaskunnan jäsenyys perustuu maa-alueen omistukseen Vaskijärvellä. Kiinteistötietojärjestelmästä löytyvät rekisteriyksiköiden osakasluettelot.

Hoitokunnan esimies/puheenjohtaja: Hannu Tomminen
Varaesimies: Terttu Klemola
Sihteeri: Jari Ohra-aho
Hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet: Terttu Klemola (Olavi Hietanen), Hannu Tomminen (Arto Hirvonen), Jari Ohra-aho (Erkki Klemola), Tapio Tuomi (Raimo Naamanka), Risto Wathen (Erkki Grönholm), Jouko Laitinen (Timo Länsimäki).


2019 ajankohtaista


Kalastusluvat sekä kalastusoikeudet ja -rajoitukset

 • Nykyinen kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016. Katso maa- ja metsätalousministeriön sivulta lisätietoja linkin takaa. Lue sivustolta, pitääkö sinun maksaa valtakunnallinen kalastonhoitomaksu.
 • Kalastonhoitomaksun lisäksi voit tarvita osakaskunnan myymää kalastuslupaa. Sitä tarvitset, kun käytät seisovia pyydyksiä (verkko, katiska, iskukoukku, rapumerta, rysä yms.).
 • Osakaskunnan kalastuslupia voivat hankkia maanomistajat ja kylässä asuvat henkilöt tai mökkiläiset.
 • Vaskijärven osakaskunta myy lupia Vaskijärvelle, Säynäslammille ja Levoilammille. Lupamyyntiä hoitaa Tapio Tuomi, puh. 040 543 9623. Ahmoolammin lupien myyntivastuu on Haaviston kylän puolella. 
 • Osakaskunnan kalastusluvan hinta on 5 euroa/henkilö.
 • Pyydysmerkkejä voi lunastaa enintään 5 kpl/osakas ja merkin hinta on 3 euroa/kpl.
 • Iskukoukut: Vaskijärvessä voi pitää 2 iskukoukkua/pyydysmerkki. Säynäslammessa iskukoukut on kielletty.
 • Verkkokalastus: kielletty hauen kutuaikana järven ollessa jäässä
 • Tuulastus: sallittu 15.8. alkaen vuoden loppuun ja edellyttää lupamaksun (5 euroa) lunastamista.
 • Saavajoen lahti pidetään rauhoitusalueena kutuaikana.

Ravustus

 • Ravustuskielto on päättynyt Vaskijärvessä. Ravustus edellyttää osakaskunnan kalastuslupaa ja pyydysmerkkiä.

Sorsastus

 • Sorsanmetsästyksen lupamaksu on 30 euroa. Lupia myydään vain osakaskunnan jäsenille. Metsästys voi alkaa ensimmäisenä laillisena päivänä, joten seuraa asiassa Suomen riistakeskuksen tiedotteita.

Piisamin ja minkin pyynti

 • Piisamin ja minkin pyynti on sallittua osakaskunnan jäsenille, mutta edellyttää metsästyslupaa. Osakaskunta ei veloita lupamaksua.

Veneily

 • Sähkömoottorin käyttö veneissä on sallittu.
 • Polttomoottorin käyttö veneissä on kielletty.

Vesistöjen tila


Vaskijärvi marraskuussa 2015.

Uutisia 2019Vuonna 2018
********************************************************************************
Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 22.3.2018
Vuosikokouksessa käsiteltiin jälleen sääntömääräiset asiat, kuten kalastusluvat ja rajoitukset Lue lisää...
********************************************************************************
Osakaskunnan pilkkimestaruus ratkesi 18.3.2018
Perinteiset jäsentenväliset pilkkikisat keräsivät väkeä ja pilkkitilasto sai päivitystä. Lue lisää...
********************************************************************************

Vuonna 2017
Jarille ennätysiso ahven 19.7.2017
Jari Ohra-aho onnistui pyydystämään lähes kilon ahvenen. Lue lisää...
********************************************************************************
Isoja haukia ja ahvenia saaliiksi 23.4. ja 24.4.2017
Vaskijärveläiset kalastajat ovat olleet jälleen onnekkaita saaliiden suhteen. Lue lisää...
********************************************************************************
Osakaskunnan vuosikokous pidettiin 23.3.2017
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat sekä päätettiin sorsastuksesta ja metsästyksestä. Lue lisää...
********************************************************************************
Osakaskunnan pilkkimestaruus 2017 ratkesi 18.3.
Osakaskunnan perinteiset pilkkimestaruuskilpailut pidettiin pilvisessä säässä Vaskijärvellä. Tänä vuonna saatiin osallistujaennätys 25 henkilöä. Lue lisää...
********************************************************************************

HUOM! Vanhemmat uutiset löydät täältä:

Comments