Vaskijärven kyläkirja

Vaskijärven kylästä on tekeillä oma kirja. Karkkilan vanhimmalla kylällä Vaskijärvellä on pitkä historia jo 1300-luvulta lähtien, joten se ansaitsee oman kyläkirjansa. Kirjaprojektin yhteydessä kertyvästä aineistosta on tarkoitus luoda myös kylän arkisto.

Mukaan kirjahankkeeseen on jo liittynyt kyläyhdistys Vaskijärveläiset ry, joka käsitteli asiaa vuosikokouksessaan 25.3.2018. Kirjaprojektin vetäjäksi nimitettiin Margit Lumia, jonka tehtävänä on laatia projektisuunnitelma sekä koordinoida projektin tiedonkeruuta sekä tarvittaessa tehdä tutkimustyötä ja kirjoittaa kirjan artikkeleita. Kirjaprojektia ohjaa ja edistää aktiivisesti Vaskijärveläiset ry:n hallitus. Tavoitteena on saada mukaan kaikki kylän muutkin yhdistykset sekä kyläläiset ja muutkin kylän asioista kiinnostuneet henkilöt. Vaskijärven Martat ry ehti ensimmäisenä kaivamaan arkistojensa kätköjä kirjaa varten, muiden tietoja vielä toiveikkaana odotellaan.

Projektissa edetään vaiheittain alkaen kokonaisuuden suunnittelusta ja aineistonkeruusta. Tällä sivustolla tiedotetaan tarkemmin kirjaprojektin etenemisestä.

Haluatko mukaan kirjaprojektiin? Tarvitsemme innokkaita henkilöitä, jotka voivat kerätä Vaskijärveä ja vaskijärveläisiä koskevia tietoja olemassa olevista kirjoista ja lehtiarkistoista, yksityisarkistoista, yhdistysten arkistoista, kirkonkirjoista jne. Voit myös osallistua Vaskijärveä tuntevien henkilöiden haastatteluihin, etsiä sopivia valokuvia tai ottaa niitä. Myös tekstiaihioiden muokkaamisessa tai valokuvien skannaamisessa tai niiden käsittelyssä tarvitaan osaavia tekijöitä. Tarpeen olisi myös piirustustaito, jota tarvittaisiin karttapiirroksiin sekä kylän talojen ja muiden paikkojen sijoittamiseen. Voit valita vaikka ihan pieniäkin kokonaisuuksia tehtäväksesi taitojesi, kiinnostuksesi ja ajankäyttösi mahdollisuuksien mukaan. Kirjaprojektin toimijoiden kanssa sovitaan tarkemmat ohjeet siitä, missä muodossa aineistoa kirjaa varten tuotetaan. 

Projektipäällikkö: Margit Lumia

Tietosuojavastaava: Pentti Talikka

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Vaskijarven.kylakirja@gmail.com.
Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja aiheesta ja sinne voit toimittaa myös aineistoa. Mikäli tiedoston/tiedostojen koko on suuri, ota ensin yhteyttä, niin sovitaan, miten toimitus onnistuu. Sähköpostiohjelmissa voi olla tiedostokokorajoituksia.Kirjaprojektin etenemisen tilanne

15.10.2019
 • Vastuksen historiikkia täydennetty.
13.10.2019
 • Santalan lato valokuvattu.
 • Vastuksen arkistoja käyty osittain läpi.
12.10.2019
 • Lähtelä valokuvattu.
11.10.2019
 • Koivikon tilasta saatu tuoreet tiedot.
10.10.2019
 • Salapuron kaupan lopettamisesta saatu Markku Säteeltä Viikkosanomien juttu vuodelta 1966.
7.10.2019
 • Kalle Huhtalalta saatu tietoja Vaskijärven suutareista ja sepistä 1900-luvulla sekä valokuva suutari Leppäsestä ja seppä Vuorion pajasta.
6.10.2019
 • Matti Mäeltä saatu artikkeli Penttilän talosta.
5.10.2019
 • Kirjoitettu Kalevi Mäensyrjältä saadun aineiston pohjalta Vaskijärven Maa- ja Sekatyöväen ammattiosaston lyhyeksi jäänyt historia. Aineiston mukana oli myös kopio ministeriön julkistamista Työttömyysohjeista 70 vuoden takaa, jolloin julkishallinto järjesti mm. työttömyystöitä.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi 70 vuotta sitten vuonna 1949 Työttömyysohjeet.

1.10.2019
 • Kirjoitettu Vaskijärven Hirvimiehistä lyhyt kuvaus Tepa Klemolan antamien tietojen pohjalta.
29.9.2019
 • Saatu Markku Säteeltä aineistoa Toivasta ja sen väestä sekä Kauppa-Ooperista, ja täydennetty niillä kyläkirjaa.
25.9.2019
 • Saatu kyläkirjaa varten tiiviit tiedot Vaskijärven Hirvimiehet ry:stä Tepa Klemolalta.
24.9.2019
 • Seppo Partasen artikkeli sähkön tulemisesta Vaskijärven kylään valmistui.
22.9.2019
20.9.2019
 • Saatu Markku Säteeltä jälleen kuva-aineistoa erityisesti Hongiston alueeseen ja Toivaan liittyen.
14.9.2019
 • Siirretty sähköiseen muotoon Kalevi Mäensyrjän kirjoittama tarina originellista Vuoris-Vihtosta, joka oli aikanaan Ilmari Huitin tauluissa mallina.
9.9.2019
 • Pentti Mäensyrjän Sielupensseli-kirja käyty läpi ja kyläkirjaan tehty viittauksia siihen soveltuvin osin.
7.9.2019
 • Kalevi Mäensyrjä on kirjoittanut mielenkiintoisen kertomuksen Mannin Aapelista, joka on siirretty nyt sähköiseen muotoon.
31.8.2019
 • Haastateltu Voitto Niemeä.
 • Saatu valokuvat Myllypellosta ja legendaarisesta savusaunasta sekä vanhasta Vaskijoen sillasta.
28.8.2019
 • Seppo Partanen oli kirjoittanut artikkelin Vaskijärven Teilinummesta sekä ensimmäisen luonnoksen sähkön saapumisesta kylään.
25.8.2019
 • Kuvattu Koivurantaa kirjaa varten.
21.8.2019
 • Saatu valokuva Kaisalasta Jouko Hyyryseltä.
19.8.2019
 • Saatu Aarno Saloselta lisämateriaalia Kolmiosta.
18.8.2019
 • Haastateltu Kyllikki Laitista.
12.8.2019
 • Saatu kuvia Markku Laaksolta Paanun aitan siirrosta, Tauno Laakson autoista ja traktorikuva peltotöistä.
11.8.2019
 • Saatu vanha kuva ja tietoja Antero Lehmuskoskelta Peltomäestä eli seppä Vuorion talosta.
 • Haastateltu Jouko Laitista.
10.8.2019
 • Haastateltu Iris Leppästä, Taina Leppästä sekä Mirja ja Heikki Kulmalaa Honka-Karjalasta, Halkovahasta, Leppäsen suvun vaiheista ja Vaskijärven kylän muisteluista.
7.8.2019
 • Karkkilan Ruukkimuseon kokoelmasta saatu valokuva Osuusliike Tuen Vaskijärven myymälästä käyttöön kyläkirjaa varten.
 • Aarno Saloselta saatu kuvia ja dokumentteja Kupittaan talosta sekä räätäli Rannasta.
 • Tehty kyläkirjaprojektin tilannekatsaus nettiin.
3.8.2019
 • Vaskijärven Sanomien läpikäyntiä.
2.8.2019
 • Valokuvien skannausta.
29.7.2019
 • Viimeiset 1900-luvun tutkimukset saatu päätökseen Karkkilan seurakunnassa. Tietojen purku kyläkirjaan tarinoiksi jatkuu.
 • KariHagqvistia haastateltu.
27.7.2019
 • Airi ja Matti Sysmäläistä haastateltu seppä Vuorion suvusta.
25.7.2019
 • Puhelimen saapumista koskevaa Seppo Partasen artikkelia täydennetty Vaskijärven Puhelinosakeyhtiön arkistosta saaduilla tiedoilla. Kylässä oli oma puhelinyhtiö vuodesta 1946 lähtien muutaman vuoden ajan.
Risto Mansikkamäellä on tallessa sukulaisensa Reino Eränmiehen arkistoja. Eränmies oli Vaskijärven Puhelinosakeyhtiön isännöitsijä ja kokousten sihteeri, joten hänellä olivat tallessa kokouspöytäkirjat, kirjanpito ja kaikenlainen muukin yhtiöön liittyvä aineisto.

23.7.2019
 • Vaskijärven kauppoja koskevaa Seppo Partasen artikkelia täydennetty kirkonkirjojen asutustiedoilla. Kunpa vielä saataisiin kaupoista valokuvia, onko niitä sinulla?
19.7.2019
 • Siirtoväen asutushistoriaa jatkettu.
Siirtoväestä on saatu aineistoa monelta taholta. Toivo Virkistäkin on löytynyt tietoja useista kirjoista ja lehtiartikkeleista.

18.7.2019
 • Jaana Myhrbergiltä saatu muisteluksia Vaskijärveltä, Hakamäestä ja Kivihaasta.
16.7.2019
 • Kirkonkirjatutkimuksia jatkettu Karkkilan seurakunnassa. Suurin osa asutustiedoista on nyt kerätty 1920 - 1960, joitakin täydennyksiä on vielä työn alla.
 • Riitta Oravalalta saatu muisteluksia kauppareissuista ja entisajan tärkeistä ostoksista sekä TV:n saapumisesta.
15.7.2019
 • Martti Nyströmiltä saatu valokuvia Hallamaasta eli "Kurjen paikasta".
 • Kylän yritystoiminnan artikkelia jatkettu.
14.7.2019
 • Koulumuistoja kerätty kouluartikkeliin.
 • TV:n saapumisesta kylään aloitettu artikkeli.
13.7.2019
 • Raija Sappiselta saatu muisteluksia siirtoväen saapumisesta, kouluajoista, nuorison kesätöistä ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi saatu lainaksi valokuva lasten uimakoulusta ja vanha luokkakuva.
8.7.2019
7.7.2019
 • Siirtoväen asutushistorian osuuden kirjoitus aloitettu.
 • Kalevi Mäensyrjältä saatu tietoja puhelimitse.
5.7.2019
 • Kylän talojen sijaintiin perehdytty karttojen avulla.
 • Pasi Mikkoselta saatu kirja-aineistoa.
3.7.2019
 • 1950-luvun tutkimuksia jatkettu seurakunnassa.
30.6.2019
 • Kyläkirjaprojektia esitelty Anders Johan Nilssonin ja hänen vaimonsa Helena Serafia Yli-Brusin jälkeläisten sukukokoontumisessa. Jälkeläisissä on useita Vaskijärveen liittyviä henkilöitä.
29.6.2019
 • Mansikkamäen väeltä saatu kyläkirjaan liittyvää aineistoa Hongiston suunnalta.
 • Hirvimiehistä saatu valokuva vuodelta 1984 Mattilan Jussilta.
25.6.2019
 • 1950-luvun asutustutkimukset aloitettu Karkkilan seurakunnan kirkonkirjoista.
14.6.2019
 • Kyläkirjaprojektia esitelty Karkkilan Rautapäivillä Kotiseutuyhdistyksen osastolla.
31.5.2019
 • Karkkilan seurakunnan kirkonkirjojen avulla tehty tutkimusta kylän asukkaista 1930- ja 1940-luvuilta.
28.5.2019
 • Matti Mäeltä saatu vanhoja Luoteis-Uusimaan lehtijuttuja.
24.5.2019
 • Kauppa-Ooperin suvun kytköksiä tutkittu.
4.5.2019
 • Karkkilan seurakunnan kirkonkirjojen avulla tehty asutushistorian tutkimusta 1920- ja 1930-luvuilta. Kylässä oli 31.12.1920 asukkaita kirjoilla 377, joista 12 oli "Ameriikassa". Naisia ja miehiä oli suurin piirtein yhtä paljon.
 • Tehty kyläkirjaprojektin tilannekatsaus nettisivuille.
Kirjaprojekti on kestänyt vuoden ja sinä aikana on projektipäällikölle kertynyt paperiaineistoa viisi mapillista, vaikka käsikirjoitustyö tehdäänkin tietokoneella.

2.5.2019
 • Seppo Partanen oli koonnut mielenkiintoisen pohdinta-artikkelin liittyen Aleksis Kiven Impivaaran sijaintiin. Sen esikuva on saattanut ollakin aika lähellä.
1.5.2019
 • Kyläyhdistyksen lehden Vaskijärven Sanomien läpikäyntiä kirjaa varten.
29.4.2019
 • Vaskijärven Vastusta käsittelevän artikkelin kirjoitus aloitettu. Samoin koottu tietoja kylän tanssien järjestelyistä.
28.4.2019
 • Käyty läpi Kalevi Mäensyrjän kirjaa Siihen aikaan kun Kippari Arielin osti kyläkirjaan liittyvien tietojen osalta.
25.4.2019
 • Vaskijärven VPK:ta käsittelevän artikkelin kirjoitus aloitettu.
21.4.2019
 • Osuusliike Tuen vaskijärveläissyntyisestä JK Virtasesta lyhyt artikkeli kirjoitettu.
 • Vaskijärven postitoiminnasta kertovan artikkelin kirjoitus aloitettu.
 • Karkkilan Kotiseutulehtien 1 - 40 läpikäynti aloitettu.
Kyläkirjaa varten on ollut tarpeen käydä läpi myös Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen jäsenlehtiä, joissa on välillä Vaskijärveenkin liittyviä tietoja.

20.4.2019
 • Hyvinkään - Karkkilan -rautatiestä kertova yleisteksti kirjoitettu. Tähän olisi tarpeen saada lisää Vaskijärven asemasta ja muutakin paikallista. Erityisen hyvä olisi saada valokuvia.
18.4.2019
 • Seurakunnassa aloitettu 1920-luvun kirkonkirjojen tutkimukset.
17.4.2019
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti vihdoin myöntää kyläkirjaan tarvittavan tutkimusluvan seurakunnan arkistoon koskien ajanjaksoa 1920 - 1960.
 • Högforsin ruukkia ja Vaskijärveä käsittelevä artikkeliluonnos on valmis.
Tässä pinossa on noin 1000 sivua Högforsia käsittelevää aineistoa. Hongisto oli aikoinaan tehtaan tai sen patruunoiden omistuksessa.

13.4.2019
 • Aloitettu Högforsin ruukkia koskevan kirjallisuuden läpikäynti. Ruukin omistajia kiinnostivat myös Vaskijärven metsät ja niistä saatava puutavara, joten Hongiston ja Lähdenojan tilat päätyivät pitkäksi aikaa Högforsin omistukseen.
8.4.2019
 • Seppo Partaselta tuli Vaskijärven kyläkaupoista artikkeli, johon hän oli kerännyt kirjallisuuslähteiden lisäksi myös haastattelutietoja.
6.4.2019
 • Vaskijärveläiset ry:n vuosikokouksessa esiteltiin kirjaprojektin etenemistä ja alustavia aikataulusuunnitelmia.
29.3.2019
27.3.2019
 • Karkkilan kirkkoneuvosto ei käsitellyt lainkaan tutkimuslupa-asiaa tässäkään kokouksessaan, vaikka projektipäällikkö toimitti sen pyytämät lisätiedot jo yli kuukausi sitten 19.2.2019.
15.3.2019
 • Seppo Partaselta tuli artikkeli Ilmari Huitista ja hänen muusastaan Marita Kalimasta.
13.3.2019
 • Karkkilan kirkkoneuvosto ei käsitellyt lainkaan tutkimuslupa-asiaa kokouksessaan.
7.3.2019
 • Seppo Partaselta tuli artikkeli puhelimen saapumisesta Vaskijärvelle 1940-luvulla.
2.3.2019
 • Seppo Aallon ja Kimmo Rentolan Karkkilan historian läpikäynti on aloitettu Vaskijärveä koskevien tietoja osalta. Kyläkirjan käsikirjoitusta täydennetään sitä mukaan, kun viitattavaa löytyy.
Vuonna 1992 valmistuneessa Karkkilan historiassa on tarinaa myös Vaskijärvestä.


1.3.2019
 • Matti Kodan Ahmoon kylä -kirja on käyty läpi, ja sen tietoja on vertailtu omiin tutkimustietohin.
27.2.2019
 • Karkkilan kirkkoneuvosto ei tehnyt päätöstä tutkimuslupa-asiassa, vaan laittoi asian jälleen jatkovalmisteluun ja pyytää ulkopuolelta jälleen uuden asiantuntijalausunnon.
23.2.2019
 • Vaskijärveltä on muista Karkkilan kylistä Haavistoon eniten yhteyksiä. Nyt on käynnissä vertaileva tutkimus Haaviston kyläkirjaan ja näiden viittauksien lisääminen omaan kirjaamme.
Haaviston ja Vaskijärven väliltä on löydetty paljon yhteyksiä, ja viittauksia Haaviston kyläkirjaan on tekeillä. Ahmoon kyläkirja odottaa taustalla vuoroaan.

22.2.2019
 • Karkkilan kirjaston Karkkila-kokoelmaa tutkittu, muun muassa muiden kylien kyläkirjoja, ja etsitty kytköksiä Vaskijärveen. Järvenpäästä ja Vuotinaisista löytyi vähänlaisesti, mutta Haavistosta ja Ahmoosta enemmän.
21.2.2019
 • Asutushistoriaa varten on saatu Vaskijärven kirkonkirjatiedot käytyä läpi 1758 - 1901. Pääosin on jo käyty myös ajanjaksoa 1902 - 1919. Näistä on samalla kirjoitettu tekstiluonnoksia. Nyt erityisesti odotellaan tutkimuslupaa seurakunnalta ajanjaksolle 1920 - 1960, jotta se ei jää tiedoiltaan puutteelliseksi. Aikaisempia vuosisatoja tullaan vielä käymään läpi jo julkaistusta kirjallisuudesta sekä muun muassa Suomen asutuksen yleisluettelosta ja tuomiokirjoista.
19.2.2019
 • Kirkkoneuvostolle toimitettu tutkimuslupa-asiassa sen pyytämät lisätiedot.
18.2.2019
 • Seppo Partanen toimitti kirjoituksen Paavo Huitista.
Vintin puruista löytyi Luoteis-Uusimaa -lehti 27.2.1957,
jossa oli oheinen Vaskijärven Vastuksen hiihtokilpailu-uutinen.


9.2.2019
 • Vaskijärveläiset ry esitteli kirjaprojektia Karkkipäivillä.
8.2.2019
 • Seppo Partanen toimitti kirjoituksen vuoden 1918 tapahtumista Vaskijärvellä.
6.2.2019
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli jälleen kyläkirjaan tarvittavien 1920 - 1950-luvun kirkonkirjatietojen tutkimuslupa-asiaa. Tällä kertaa neuvosto päätti pyytää kirjan projektipäälliköltä lisätietoja, mitä tietoja erityisesti tutkimuksen kannalta on tarkoitus kirkonkirjoista selvittää ja tutkimusrekisteriä varten kerätä. Lisäksi se päätti pyytää tarkempaa selvitystä tietoja suojaamista koskevista toimenpiteistä viitaten Tietosuojalaki 1 luku 6§:

1) toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin mahdollista varmistaa ja todentaa kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu, muutettu tai siirretty;

2) toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista;

3) tietosuojavastaavan nimittäminen;

4) rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin;

5) henkilötietojen pseudonymisointi;

6) henkilötietojen salaaminen;

7) toimenpiteet, joilla käsittelyjärjestelmien ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus taataan, mukaan lukien kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;

8) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;

9) erityiset menettelysäännöt, joilla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja tämän lain noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja tai käsiteltäessä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen;

10) tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin laatiminen;

11) muut tekniset, menettelylliset ja organisatoriset toimenpiteet.

 • Pyydetyt tiedot toimitettiin 19.2.2019. Kyläyhdistyksen hallitus nimesi lisäksi tietosuojavastaavan.

3.2.2019
 • Marja Lampinen toimitti lisää tietoja sotilassukuisista Erik Konstantin Wassmanista ja Erik Vassbergista.
2.2.2019
1.2.2019
 • Seppo Partanen toimitti Mäkelän talon 1900-lukun historiaa käsittävän valmiin kirjoituksen.
25.1.2019
 • Vaskijärveläisen ruotusotilaan Erkki Erkinpoika Wassbergin (Vassberg, s. 1771) jälkeläinen Marja Lampinen otti yhteyttä ja kertoi jälkipolvitietoja.
23.1.2019
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli jälleen kyläkirjaan tarvittavien 1920 - 1950-luvun kirkonkirjatietojen tutkimuslupa-asiaa. Tällä kertaa neuvosto päätti odottaa ulkopuolisen asiantuntijalausunnon valmistumista.
20.1.2019
 • Ali-Klemolaa koskeva kauppakirja vuodelta 1946 saatu Pasi Mikkoselta.
16.1.2019
7.1.2019
 • Pasi Mikkoselta saatu lisää käräjäjuttulinkkejä Vaskijärven asukkaisiin 1700-luvun lopulta.
5.1.2019
 • Perheellisten palkollisten ja itsellisten tutkimus käynnistynyt.
4.1.2019
 • Tekstiluonnos Lopen Sajaniemen Pälsin kytköksistä Vaskijärven taloihin valmistunut.
3.1.2019
 • Perehdytty Lopen kirjaston kokoelmiin, jotka liittyvät myös Vaskijärveen. Näitä ovat mm. Sajaniemen ja Läyliäisten kyläkirjat sekä Pälsi-aineistot.
29.12.2018
 • Suomen asutuksen yleisluettelon (SAY) läpikäynti aloitettu ajanjaksolta 1723 - 1809.
28.12.2018
 • Kylän ruotusotilaista perheineen 1700- ja 1800-luvulta tekstiluonnos valmis.
Muutamasta talosta kootun ruodun tuli ylläpitää sotilaita, joille annettiin yleensä vierasperäisiä sukunimiä. Vaskijärven kylästä johdettiin mm. nimet Wass tai Wassberg.

17.12.2018
 • Pasi Mikkoselta saatu ruotusotilasaineistoa.
16.12.2018
 • Pasi Mikkoselta saatu pitkä linkkilista Vaskijärven koskeviin 1700-luvun alun käräjäpöytäkirjoihin.
15.12.2018
12.12.2018
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti olla myöntämättä anottua tutkimuslupaa seurakunnan 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvun kirkonkirjoihin kyläkirjaa varten. Arkistojen käyttöoikeus on olennaisen tärkeä 1920-1950-luvun paikallishistoriatutkimuksessa kyläkirjan asutuksen kehittymisen kannalta. Tuohon ajankohtaan osuvat mm. torppien itsenäistyminen, 2. Maailmansota, siirtoväen asutus ja muutto työn perässä maaseudulta kaupunkiympäristöön.  Näin ollen kirkkoneuvoston päätös vaikeuttaa kyläkirjaan tarvittavaa 1900-luvun historiallista tutkimusta ja vähentää sen kattavuutta. Kirkkoneuvosto oli kutsunut projektipäällikön kokoukseensa suullisesti kuultavaksi lisätietojen saamiseksi tutkimus- ja kirjaprojektista. Jälkikäteen selvisi pöytäkirjasta, että siellä oli jo päätösesitykseksi kirjattu tutkimusluvan epääminen. Kirkkoneuvoston päätöksestä tehty sittemmin oikaisuvaatimus.
 • Saatu käyttöön Eino Huotarilta Karkkilan Seudussa 25.6.1981 lähtien julkaistu Pentti Mäensyrjän kirjoittama moniosainen sarja Vaskijärviläisiä historian paloja.
10.12.2018
 • Aloitettu Vaskijärven kylän käsityöläisten ja ruotusotilaiden tutkimukset, samoin kylässä pidempään vaikuttaneen tilattoman väestön tutkimukset.
9.12.2018
 • Hongiston kartanon ja Lähdenojan sekä torpista Alun, Heikkilän, Jaakkolan, Keskilän (Lehtoranta), Nummelan, Rajalan, Santalan, Sarajamäen runko on valmis kirkonkirjojen pohjalta vuoteen 1919 asti, mutta näihin tarvitaan vielä täydennystä 1920-luvulta eteenpäin.
1.12.2018
 • Hongiston torpista Söderkullan (Etelämäki) ja Toivan runko on valmis kirkonkirjojen pohjalta vuoteen 1919 asti, mutta osaan näistä tarvitaan vielä täydennystä 1920-luvulta eteenpäin. 
30.11.2018
 • Saatu kuva-aineistoa Vaskijärveltä Irmeli Eklundin arkistosta. 
22.11.2018
 • Hongiston torpista Suonpään, Löfkullan (Lehtimäki), Ojalan (Alho) ja Westerkullan runko kirkonkirjojen pohjalta on valmis vuoteen 1919 asti, mutta osaan näistä tarvitaan vielä täydennystä 1920-luvulta eteenpäin. 
18.11.2018
 • Sanni Hakalaa haastateltu palvelusajasta Vaskijärvellä 1950-luvulla.
15.11.2018
14.11.2018
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen koskien kirkkoherran päätöstä 63/2018, jossa hän ei myöntänyt tutkimuslupaa seurakunnan 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvun kirkonkirjoihin kyläkirjaa varten.  Arkistojen käyttöoikeus on olennaisen tärkeä 1920-1950-luvun paikallishistoriatutkimuksessa kyläkirjan asutuksen kehittymisen kannalta. Tuohon ajankohtaan osuvat mm. torppien itsenäistyminen, 2. Maailmansota, siirtoväen asutus ja muutto työn perässä maaseudulta kaupunkiympäristöön. Kirkkoneuvosto ei kuitenkaan tehnyt päätöstä suoraan kirkkoneuvostolle sen pyynnöstä 31.10.2018  toimitetusta tutkimuslupa-anomuksesta, vaan jatkaa käsittelyä kutsumalla projektipäällikön kuultavaksi joulukuun kokoukseen.
11.11.2018
 • Pasi Mikkoselta saatu käyttöön laaja aineisto lainhuuto-, henkikirja- ja käräjäpöytäkirjamateriaalia sekä Paanun Eklundin sukuhaaran materiaalia.
 • Hongiston torpista Suontaustan runko valmis vuoteen 1919 asti, tarvitaan vielä täydennystä 1920-luvulta eteenpäin.
31.10.2018
 • Toimitettu Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvostolle uusi tutkimuslupa-anomus koskien seurakunnan kirkonkirjoja 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvuilta. Arkistojen käyttöoikeus on olennaisen tärkeä 1920-1950-luvun paikallishistoriatutkimuksessa kyläkirjan asutuksen kehittymisen kannalta. Tuohon ajankohtaan osuvat mm. torppien itsenäistyminen, siirtoväen asutus ja muutto työn perässä maaseudulta kaupunkiympäristöön.
30.10.2018
 • Saatu Matti Mäeltä Teuvo Sireenin kirjoittama teksti Kauppa-Ooperista.
23.10.2018
 • Hongiston, Lähdenojan ja näiden torppien tietojen tutkiminen käynnistynyt
20.10.2018
 • Lempistönmaan (Lempistön) tekstiluonnos valmistunut ajalta vuoteen 1919 asti, lisäksi torpat Nummela ja Santala. tulee vielä täydennyksiä 1920-luvulta eteenpäin.
17.10.2018
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli oikaisuvaatimusta kirkkoherran päätöksestä 63/2018, jossa hän ei myöntänyt tutkimuslupaa seurakunnan 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvun kirkonkirjoihin kyläkirjaa varten. Arkistojen käyttöoikeus on olennaisen tärkeä 1920-1950-luvun paikallishistoriatutkimuksessa kyläkirjan asutuksen kehittymisen kannalta. Kirkkoneuvosto päätti jättää kokouksessaan asian pöydälle lisäselvityksien saamista varten ja ehdottaa, että hakija tekee kirkkoneuvostolle uuden lupapyynnön.
13.10.2018
 • Yli-Klemolan tekstiluonnos valmistunut ajalta 1758 - 1919. Tulee vielä täydennyksiä 1920-luvulta eteenpäin.
11.10.2018
 • Jakamattoman Klemolan sekä Ali-Klemolan ja Kalliolan tekstiluonnos valmistunut ajalta 1758 - 1919. Tulee vielä täydennyksiä ajalta ennen vuotta 1758 Klemolan osalta ja 1920-luvulta eteenpäin Ali-Klemolasta.
Ennen vanhaan sokerin ostamista säännösteltiin sokerikortilla. 
Ali-Klemolassa on tallessa suvun tyttären Hilman vuoden 1921 kortti.


6.10.2018
 • Saatu käyttöön valokuvia kuvia hiihtoladun varrelta Vaskijärven kylästä sekä karjataloudessa maidonjäähdytyksessä aikoinaan tarvittavasta jäänostosta. Lisäksi löytyi kuva tytöistä työväentalon kulmalla.
30.9.2018
 • Saatu muisteluita Vaskijärven maantien kunnostuksesta vuodelta 1967. Onko muilla vaskijärveläisillä tien kunnostuksesta muistoja tai valokuvia?
27.9.2018
 • Lähetetty Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimus kirkkoherran päätöksestä 63/2018, jossa hän ei myöntänyt tutkimuslupaa seurakunnan 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvun kirkonkirjoihin. Asiaa käsitellään ilmeisesti kirkkoneuvoston kokouksessa 17.10.2018.
18.9.2018
 • Riitta Oravalalta saatu mainio kuva Osl. Tuen Vaskijärven myymälästä  Vartiamäen rinteestä kuvattuna. Löytyykö lisää kuvia myymälästä tai muista Vaskijärven kaupoista?
15.9.2018
 • Raija Jokiselta saatu käyttöön Matti Vakkilaisen kirja Vanhoilla valtateillä/kruununteiden ja kansanpolkujen vuosisataisia vaiheita. Kirjassa kerrotaan vanhasta Meritiestä, joka on kulkenut Vaskijärven läpi satoja vuosia sitten.
13.9.2018
 • Karkkilan seurakunnan kirkkoherra ilmoitti, ettei myönnä tutkimuslupaa seurakunnan 1920-, 1930-, 1940- ja 1950-luvun kirkonkirjoihin. Tällainen päätös jättää merkittäviä aukkoja kylän asutushistorian kuvaukseen.
10.9.2018
 • Klemolan kantatalon tekstiluonnoksen kirjoittaminen aloitettu.
6.9.2018
 • Lähetetty uudelleen tutkimuslupa-anomus Karkkilan seurakuntaan asutushistorian tutkimista varten vuodesta 1920 eteenpäin. Toistaiseksi asutushistorian tiedoissa on useiden kymmenien vuosien aukko 1920 lähtien, jolloin kylässä useat talot vaihtoivat omistajasukuja ja 1940-luvulla siirtoväen asutuksen myötä tuli paljon uusia asukkaita. Muistitieto ei riitä kattamaan tätä.
4.9.2018
 • Tekstiluonnos Paanun Myllymäen torpasta vuoteen 1919 valmistunut. Tulee vielä täydennyksiä.
 • Tekstiluonnos Mäensyrjästä ja Ristinkedosta vuoteen 1919 valmistunut. Tulee vielä täydennyksiä.
1.9.2018
 • Muisteluita saatu "Ooperista" (kulkukauppias Åberg).
30.8.2018
 • Muisteluita saatu jäisestä Vaskijärvestä sekä sen jäiden käytöstä maidon jäähdytykseen.
27.8.2018
 • Tekstiluonnos Lanasta vuoteen 1919 valmistunut. Tulee vielä täydennyksiä.
26.8.2018
 • Kalevi Mäensyrjältä saatu aineistoa Karkkilan Maa- ja Sekatyöväen ammattiosaston Vaskijärven alajaostosta, Mannin Aapelista, Vuoris-Vihtosta sekä muistitietoa mm. kylän vanhoista murhatapahtumista.
25.8.2018
 • Lisää koulukuvia saatu. Saatu kuva myös Paanun aitan kohdalla olleesta vaarallisesta kurvista ennen aitan siirtoa.
 • Käräjäpöytäkirja-aineistoa kiinteistöasioista Lempistönmaan ja Paanun talokauppoihin liittyen.
17.8.2018
 • Tietoja saatu Ylitalosta viime ajoilta.
16.8.2018
 • Tekstiluonnos Paanun talosta ajanjaksolta 1758 - 1919 valmistunut. Tulee täydennyksiä kumpaankin päähän. Mukana on myös dokumenttitietoja esimerkiksi kauppakirjoista, lohkomistodistuksista, perukirjoista ja huutokaupoista.
Kyläkirjaa varten on tarpeen käydä läpi monenlaisia kirjallisia lähteitä. Yllä kuva H. J. Boströmin vuonna 1927 julkaisemasta kirjasta Sankarien muisto, josta löytyi Paanun pojan Nikolai Lindforsin kuva.

13.8.2018
 • Kuvia saatu Pietiäisten talosta.
12.8.2018
 • Tietoja saatu Jokirannasta.
10.8.2018
 • Karkkilan Tienoon lehtijuttu saatu Vastuksen 20-vuotisjuhlista.
9.8.2018
 • Valokuvia saatu yritystoiminnasta (Sappinen).
 • Muisteluita saatu TV:n saapumisesta kylään, samoin siirtoväestä.
 • Tietoja saatu Myllypellon mökistä.
5.8.2018
 • Tekstiluonnos Seppälän talon (Lemmistönmaan entinen torppa) vaiheista ja asukkaista 1837 - 2018 valmistunut.
 • Tekstiluonnos Uusitalon vaiheista ja asukkaista 1900-luvun alusta - 1919 valmistunut. Tarvitaan vielä tietoja 1920 lähtien.
4.8.2018
 • Kuvia ja tietoja saatu Seppälän talon entisestä isäntäperheestä v. 1911 sekä Yli-Klemolan vanhasta Ahopellon isäntäperheestä. 
3.8.2018
 • Tekstiluonnos Mannin talon vaiheista ja asukkaista 1758 - 1919 valmistunut. Tarvitaan vielä tietoja 1920 lähtien
 • Tekstiluonnon Mannin Mäkilän torpan (myöh. Mäkelän talo) vaiheista ja asukkaista valmistunut 1700-luvun lopulta vuoteen 1919. Tarvitaan vielä tietoja 1920 lähtien.
 • Tekstiluonnos Mannin Rantamäen torpan vaiheista ja asukkaista valmistunut 1890-luvulta vuoteen 1919. Tähän on lisäksi muistitietoja myöhemmältä ajalta. Tarvitaan vielä tietoja 1920 lähtien.
2.8.2018
 • Tietoja ja valokuvia saatu Heikkilän tilasta.
31.7.2018
 • Tietoja saatu Kaisalan kesäasunnosta.
30.7.2018
 • Tietoja saatu aseman suunnan Rajaojan sahasta, sementtivalimosta ja tiilitehtaasta, kuorma-autoilusta, Vastuksesta ja työväentalosta.
29.7.2018
 • Tietoja saatu Valkosen talosta ja suvusta.
 • Muisteluita saatu Mannin rannan nuotioilloista ja itse järjestetyistä hiihtokisoista.
 • Asutushistorian tekstiluonnos edistynyt Mannin kantatalon, torppien ja muiden kiinteistöjen osalta.
27.7.2018
 • Tietoja saatu Alitalosta eli Ali-Klemolasta ja Klemolan suvusta, kauppakirjoja ja muita asiakirjoja, valokuvia talosta eri ajankohtina.
25.7.2018
 • Tietoja saatu Koivurannan kesäasunnosta.
24.7.2018
 • Tietoja saatu Valkosen perheestä sekä vanha talokuva.
18.7.2018
 • Asutushistorian tekstiluonnos edistynyt Penttilän kantatalon, torppien ja muiden kiinteistöjen osalta.
17.7.2018
 • Tietoja saatu Alitalosta eli Ali-Klemolasta (lähimenneisyydestä)
16.7.2018
 • Valokuvia saatu ja kuvattu: Toiva, Harjula, Lintumäki, Metsärinne, Mäntymäki, Suopelto.
 • Valokuvia saatu Toivikkeen vankileiriltä.
 • Tietoja saatu Sappisen ja Holttisen perheistä
10.7.2018
 • 90-vuotiasta Tellervo Pietiäistä käytiin haastattelemassa mm. siirtoväkeen, Metsärannan tilaan ja kesämuistoihin liittyvistä asioista. 
Tellervo Pietiäinen ja Anneli Laitinen-Felber taitavat olla sukuakin.

9.7.2018
 • Muisteluita vanhoista paikannimistä saapunut.
8.7.2018
 • Tietoja Honkakarjalan synnystä ja Toivan asutuksesta saapunut, mukana myös vanhoja valokuvia.
6.7.2018
 • Asutushistorian ja kiinteistöjen tutkimus jatkunut.
 • Kirjaston Karkkila-kokoelmia tutkittu ja löytynyt aineistoa mm. kansakoulu, kauppa Osl. Tuki ja muinaisjäännökset.
3.7.2018
 • Lähetetty tutkimuslupa-anomus Karkkilan seurakunnan kirkkoherralle, koska paikallishistoriatutkimus edellyttää myös vuotta 1919 tuoreempien kirkonkirjojen käyttämistä. Anomuksessa pyydettiin käyttöoikeutta ajanjaksolle 1920 - 1960. 
28.6.2018
 • Vanhoja marttakuvia löytynyt ja skannailtu mm. vuosijuhlista 1955 (10 v), 1965 (20 v) ja 1970 (25 v).
27.6.2018
 • Kiinteistöjen ja asutushistorian tutkimuksia käynnissä Pyhäjärven (Ul.) kirkonkirjoista 1758 lähtien: kantatalot, torpat jne.
23.6.2018
 • Muisteluita liikuntaharrastuksista ja urheilukentästä saapunut.
 • Vanhoja valokuvia tanhutoiminnasta ja voimistelusta sekä retkeilystä saapunut.
 • Karkkilan Kotiseutulehdessä N:o 39/2018 ilmestynyt juttu kyläkirjasta.
20.6.2018
 • Skanneri saapunut Lanalle, joten vanhoja valokuvia kirjaa varten voidaan ryhtyä skannaamaan sopimuksen mukaan.
15.6.2018
 • Dronekuvia saatu Seppälä/Säde (Mikko Kotamäki & pojat)
14.6.2018
 • Muisteluita Santalan ladon tansseista ja työväen talon tilaisuuksista saapunut
13.6.2018
 • Muisteluita uintireissuilta saapunut.
 • Hongistosta historiakatsaus vuodesta 1945 lähtien saapunut. 
12.6.2018
 • Kiinteistöjen historian työstäminen kirkonkirja-aineiston perusteella alkanut.
9.6.2018 Avoimet kylät -päivänä siirtoväkiaihe teemana aittakahvilassa
 • Pj Eino Huotari ja muut keräävät siirtoväen tulosta muistelutietoja ja valokuvia kyläaitalla. Toivikkeen siirtoväestä luettelo saatu.
7.6.2018
 • Kylän kiinteistöjen listaus tehty maanmittauslaitoksen lohkomistietojen (muodostumislistojen) perusteella.
4.6.2018 Vaskijärveläiset ry:n hallituksen kokous klo 18 kyläaitalla
 • Tilannekatsaus: aineistoa kiinteistöistä on alkanut saapua tiedonkeruulomakkeilla.
 • Kesällä yritetään järjestää kyläkahvilan yhteydessä tiedonkeruuhetkiä.
30.5.2018
 • Koulun historian artikkeliluonnos edennyt 1902 - 1935 sekä osittain 1950- ja 1960-luvulle.
27.5.2018
 • Drone-kuvia saatu Hongisto, Perälä, Lempistö (Mikko Kotamäki & pojat).
 • Kiinteistöjen omistajilta alkanut saapua kyselylomakkeilla tietoja.
25.5.2018
 • Koulun historiasta artikkelin kirjoitus alkanut vuodesta 1902 lähtien.
21.5.2018
 • Metsästystoiminnan artikkeliluonnos 1953 - 1982 valmis. Odottaa lisätietoja 1982 eteenpäin.
20.5.2018
 • Kylän hirven- ja peuranmetsästyksestä saatu historiatietoja ajanjaksolta 1953 - 1982
 • Kylän tiluksista ja Paanusta saatu lisää aineistoa.
 • Drone-kuvaukset aloitettu (Mikko Kotamäki & pojat) järvi, aitta, Paanu ja Lana.
18.5.2018
 • Koulumuisteluista saatu ensimmäinen teksti.
17.5.2018
 • Taidemaalari Ilmari Huitti -arkikkeliluonnos valmis.
 • Kansanedustaja ja martta, Helena Virkki -artikkeliluonnos valmis.
Helena Virkistä löytyi laajoja elämänkertoja eri arkistoista.

16.5.2018 ja 17.5.2018
 • Vaskijärven entisen koulun historian selvittelyä Karkkilan kaupungin arkistomateriaalista vuodesta 1902 lähtien 1970-luvun alkuun koulun lakkauttamiseen asti/Annikki Paulomäki, Eino Huotari ja Margit Lumia
15.5.2018
 • Drone-kuvaaja Mikko & Co löytynyt, suunnitellaan ilmakuvia järvestä ja alueesta.
11.5.2018
8.5.2018
 • Helena Virkistä aineistoa saatu lisää.
 • Marttojen vanhoja vuosikertomuksia löytynyt lisää 1956-1964 ja 1976-1986.
7.5.2018
 • Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen kesäkuussa ilmestyvään lehteen toimitettu lyhyt esittely kirjaprojektista.
6.5.2018
 • Vanhaa asiakirja-aineistoa saatu Paanusta ja Lanasta, lisäksi mm. Vaskijärven VPK:sta.
3.5.2018
 • Maanmittauslaitokselta hankittu kylän kiinteistöjen muodostumislistat.
 • Linkkejä vanhoihin karttoihin saatu.
1.5.2018
 • Ilmari Huitti -aineistoa saatu lisää.

Kyllikin arkistoista löytyi monipuolista aineistoa Ilmari Huitista.

30.4.2018
 • Reino Eränmiehen muisteluita Vaskijärven historiasta (lehtiartikkeli saatu).
 • Valokuvia Ilmari Huitin suvusta saatu.
 • Toivo Virkistä aineistoa saatu.
29.4.2018
 • Valokuvaohjeet päivitetty, värikuvat mahdollisia.
 • Helena Virkistä aineistoa saatu lisää.
26.4.2018
 • Valokuvia Talikan suvusta ja Hakamaasta saatu.
25.4.2018 Vaskijärveläiset ry:n hallituksen kokous klo 18 Lanalla
 • Kirjaprojektin tilannekatsaus. Käsiteltiin alustavia tietoja painatuskustannuksista ja niihin vaikuttavista teknisistä ratkaisuista. Kirjasta tehdään näillä näkymin kovakantinen neliväriteos ja kooltaan B5 (ns. oppikirjakoko). Sivumäärä ratkeaa aineiston perusteella.
 • Ohjeistus tekstintekijöille, haastattelijoille sekä valokuvien käsittelijöille valmis. Tekijänoikeudet otettava huomioon erityisesti kuva-aineistossa.
 • Marttojen osuudesta on tekstiluonnos valmiina 7,5 sivua (A4). Kirjan kokonaissivumäärän selvittyä Margit tiivistää tarvittaessa.
 • Muutamia henkilöitä on jo ottanut yhteyttä, tullut/tulossa muisteluita sekä valokuvia.
 • Vaskijärven koulun arkistotietoihin perehtymiseen löytynyt kiinnostuneita.
 • Tutkimussuunnitelmaa päivitetään projektin edetessä.
 • Kokous oli hallituksen jäsenten lisäksi avoin muillekin kirja-asiasta kiinnostuneille.
24.4.2018 Marttojen osuuden teksti valmis.
 • Marttojen historiikki 1945 - 1955 sekä vuosikokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjoja käyty läpi. Aineiston pohjalta kirjoitettu artikkeli odottamaan kirjakokonaisuuden valmistumista./Margit
21.4.2018
 • Vaskijärven martta-aineistoa saatu lisää.
 • Ilmari Huitti -aineistoa saatu, myös valokuvia.
 • CD saatu Simo Leppäsen, Kalle Penttilän ja Aapeli Lapinleimun haastatteluista.
15.4.2018 Marttojen arkistojen läpikäynti alkanut
 • Vaskijärven marttatoiminnan aineistoja on vuodesta 1945 lähtien nykypäivään asti. Margit on työstämässä tästä monipuolisesta toiminnasta kirjaan katsausta.
Sunnuntaipäivänä 15.4.2018 Lanalla siirtyi Vaskijärven marttahistoriaa tietokoneelle.


3.4.2018 Vaskijärveläiset ry:n hallituksen kokous klo 18 Paanulla
 • Kyläyhdistyksen hallitus hyväksyi projektisuunnitelman ja aineistonkeruusuunnitelman ensimmäisen version.
 • Kokous oli hallituksen jäsenten lisäksi avoin muillekin kirja-asiasta kiinnostuneille.
25.3.2018 Kirjaprojektin käynnistys
 • Vaskijärveläiset ry:n vuosikokouksessa käsiteltiin ideaa kyläkirjasta. Margit Lumia alusti kirjantekoon liittyvistä asioista. Linkki ideointimateriaaliin. Kokouksessa päätettiin käynnistää kyläkirjan valmistelu ja nimettiin projektia vetämään Margit Lumia. Kyläyhdistyksen hallitus on aktiivisesti mukana ohjaamassa ja pyrkii saamaan myös muut kylän yhdistykset mukaan.

14.3.2018 Vaskijärveläiset ry:n hallituksen kokous
 • Kyläyhdistyksen hallitus käsitteli asiaa sekä päätti esittää vuosikokoukselle kyläkirjahankkeen käynnistämistä ja lisätä asian toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. Margit Lumia oli koonnut aiheesta esittelymateriaalia ja lupautunut esittelemään sen vuosikokouksessa.

2.3.2018 Kyläkirjan ensimmäinen ideointikokous
 • Paanun saliin kutsuttiin koolle kyläkirjasta alustavasti kiinnostuneita henkilöitä Vaskijärveltä. Mukana asiantuntevia näkemyksiä olivat lisäksi antamassa Karkkilan Kotiseutuyhdistyksestä Henna Mitrunen ja Pekka Wikberg, jotka ovat perillä Karkkilan aiempien kyläkirjojen tekoprosesseista. Tilaisuudessa tunnusteltiin ensi vaiheen kiinnostusta ja mahdollisuuksia ja todettiin, että asiassa kannattaa edetä.
 

Tiedonkeruuseen osallistujille saatavilla

Kyläkirjaan suunniteltua sisältöä

 • Vaskijärven yleishistoriakatsaus 1300-luvulta kohti nykypäivää kirjallisuuden, arkistojen ja muistitiedon valossa
 • Historian erityistapahtumat, kuten nälkävuodet, sodat ja siirtoväen muutto kylään
 • Katsaus Vaskijärveen sanomalehtiarkistojen avulla (digiarkisto, paikallislehdet)
 • Vaskijärvellä toimivien ja toimineiden yhdistysten ja järjestöjen kuvaukset (ei kuitenkaan täydellisiä historiikkeja)
  • Martat: valmis/Margit
  • Hirvimiehet: perustiedot/Tepa Klemola
  • Vaskijärveläiset ry: kuka tekee?
  • Vastus/Margit aloittanut
  • Osakaskunta: kuka tekee?
  • ent. työväenyhdistys: kuka tekee?
  • ent. raittiusyhdistys: kuka tekee?
  • ent. vapaapalokunta/Margit aloittanut, saa täydentää
  • ent. pienviljelijäyhdistys: kuka tekee?
  • ent. maatalousnaiset: kuka tekee?
  • ent. hevosjalostusyhdistys: kuka tekee?
  • ent. poliittiset yhdistykset: kuka tekee?
 • Vaskijärven asutushistoria eli kylän talojen ja kiinteistöjen vaiheet sekä asukkaat (ei kuitenkaan sukukirjalaajuudessa)
 • Kylän kansakoulun vaiheet 1902 - 1972. (alkuosa valmis/Margit)
 • Koululla toiminut leirikeskus
 • Kylällä olleet kaupat, posti, vapaapalokunta ja muut palvelut
 • Kylällä toimineet käsityöläiset ja muut ammatinharjoittajat
 • Kylän ruotusotamiehet
 • Sähkön ja puhelimen saapuminen kylään sekä muisteluksia television tulosta
 • Junanrata ja Vaskijärven aseman merkitys
 • Tieliikenteen kehitys vanhasta Meritiestä nykypäivään
 • Kylän järvet ja niiden merkitys (Vaskijärvi, Ahmoolammi, Säynäslammi ja Levoilammi)
 • Vaskijoki ja sen kivisilta
 • Ilmari Huitti ja kylän mahdolliset muut kuuluisuudet
 • Iltamat ja muut huvitukset
 • Urheilukenttä ja urheiluharrastukset
 • Kylässä esiintyneet paikannimet, myös ne joita ei ole kartassa
 • Tarinoita, sanontoja, sananlaskuja Vaskijärveltä
 • Valokuvia kaikesta edellämainitusta
 • Karttoja vuosien varrelta

Mistä sinulla on tietoa tai tiedätkö, kuka tietää lisää? Mitä muuta kirjaan pitäisi tulla? Onko sinulla vanhoja valokuvia Vaskijärveen liittyen?

Käynnissä on jo ainakin seuraavia aiheita

 • Asutushistorian ja kiinteistöjen historian selvitys käynnissä, projektipäällikkö Margit Lumia tekee. Tietoja toivotaan mahdollisimman pian vielä niiltä, jotka eivät ole toimittaneet.
 • Koulurakennuksen historian selvittelyä.Löytyykö tietoa historiasta sen jälkeen, kun koulu lakkautettiin?
 • Valokuvausta
  • Drone-kuvausta tehty. Kuvausmahdollisuuksista voi tiedustella Mikko Kotamäeltä.
  • Vaskijärven arkipäivän kuvausta, kysy lisää Saara Mansikkamäki, saara.mansikkamaki@gmail.com.
  • Talosi tai mökkisi valokuvausta kirjaa varten, kysy myös vaskijarven.kylakirja@gmail.com.
  Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Vaskijarven.kylakirja@gmail.com
   

  Valmistunutta aineistoa

  • Vaskijärven marttatoiminta 1945 - 2018. Artikkeliluonnos valmis/Margit Lumia. Muisteluilla voi edelleen täydentää.
  • Vaskijärven metsästystoiminnasta 1953 - 1982 oli artikkeliluonnos valmis /Margit Lumia. Hirvimiehet päätyivät myöhemmin kuitenkin vain perustietojen laittamiseen, joten tämä artikkeli korvattu suppeammalla.
  • Muisteluita siirtoväen saapumisesta ja Mäkelästä/Seppo Partanen
  • Muisteluita Hakamaasta, Rantamäestä, Koivikosta, järvestä ja Vastuksesta/Toivo Talikka
  • Taidemaalari Ilmari Huitti, artikkeliluonnos valmis/Margit Lumia. Täydentävä artikkeli Huitista ja Marita Kalimasta/Seppo Partanen
  • Kansanedustaja ja martta Helena Virkki, artikkeliluonnos valmis/Margit Lumia
  • Muisteluita kouluajasta, Santalan ladon tansseista ja työväentalosta, paikannimistä ja junanradasta, TV:n tulosta, Litjan väen muutosta, Ooperista, Vaskijärven jäistä/Riitta Oravala
  • Muisteluita uintiretkistä/Asta Tynninen ja Raija Jokinen
  • Kiinteistötietoja alkanut saapua: Ristinketo, Rantakoto, Wartiorinne, Toiva, Metsäranta, Harjula, Alitalo eli Ali-Klemola, Koivuranta, Kaisala, Myllypelto, Jokiranta, Ylitalo, Koivikko
  • Kuvausta Honkakarjalan hankinnasta ja jaosta/Markku Säde
  • Hongiston tilan historia vuodesta 1945 nykypäivään/Jussi Mattila
  • Muisteluita Takalasta ja Valkosen perheestä, puhelimen, TV:n ja sähköjen tulosta, entisajan maatalon toiminnasta/Tuula Valkonen
  • Muisteluita Metsärannan tilasta ja väestä/Tellervo ja Jukka-Pekka Pietiäinen
  • Muisteluita entisajan maataloustöistä/Sanni Hakala
  • Muisteluita nuotioilloista ja kouluajan omista hiihtokisoista/Raija Sappinen
  • Muisteluita Rajaojan yritystoiminnasta Vaskijärven aseman tienoilla (saha, sementtivalimo, tiilitehdas, kuorma-auto), Vastuksesta, työväentalosta/Raimo Rajaoja
  • Valokuvia yritystoiminnasta (A. Sappinen)
  • Mäkelän talon historia 1900-luvulta lähtien/Seppo Partanen
  • Vuoden 1918 tapahtumia Vaskijärvellä/Seppo Partanen
  • Paavo Huitin kohtalo/Seppo Partanen
  • Puhelimen saapuminen Vaskijärvelle/Seppo Partanen
  • Vaskijärven kaupat/Seppo Partanen
  • Högforsin tehdas ja kytkökset Vaskijärvelle/Margit Lumia
  • Hyvinkää - Karkkila -rata, yleiskuvaus/Margit Lumia
  • Osuusliike Tuen johtaja JK Virtanen/Margit Lumia
  • Vaskijärven VPK:n historia/Margit Lumia
  • Tanssit Vaskijärvellä/Margit Lumia
  • Missä sijaitsi Aleksis Kiven Impivaara/Seppo Partanen
  • Muisteluita siirtoväen saapumisesta, kouluajoista, nuorison kesätöistä ja vapaa-ajan vietosta/Raija Sappinen
  • Muisteluita Hakamäestä ja Kivihaasta/Jaana Myhrberg
  • Muisteluita Honka-Karjalasta ja Halkovahasta/Leppäset
  • Teilinummi/Seppo Partanen
  • Mannin Aapeli/Kalevi Mäensyrjä
  • Vuoris-Vihto/Kalevi Mäensyrjä
  • Sähkön saapuminen/Seppo Partanen
  • Kauppa-Ooperi ja tätinsä Ruura/Margit Lumia
  • Vaskijärven Maa- ja Sekatyöväen ammattiosaston historia/Margit Lumia
  • Penttilä 1900-luvulta lähtien/Matti Mäki
  • Vaskijärven sepistä ja suutareista/Kalle Huhtala
  • Vaskijärven Vastus/Margit Lumia. Täydennyksenä muisteluita 70-vuotisjuhlia varten Tuula Valkonen ja Ahti Hietanen.
  • Asutushistoriatutkimukset 1723-1960 (torpat siltä osin, kun ovat olleet olemassa), tekstit luonnoksina kantataloittain: 1 Penttilä, Heikkilä, Uusikylä, 2 Manni, Mäkilä/Mäkelä, Rantamäki, 3 Klemola, Ali-Klemola, Yli-Klemola, Kalliola, 4 Paanu, Halkovaha, Lana, Myllymäki, 5 Hongisto ja sen torpat, 6 Lähdenoja, 7 Lempistönmaa, Seppälä, Uusitalo, Nummela, Santala. Lisäksi muut kantatalojen maille syntyneet asumukset, jos niistä saadaan tietoja. Näitä täydennetetään vielä ajalta ennen vuotta 1723.
  • Ruotusotamiehet ja käsityöläiset
  • Haastatteluita ja niiden järjestelyitä
   • Jussi Penttilä/MM ja PM
   • Tellervo ja Jukka-Pekka Pietiäinen/ALF ja ML 10.7.2018
   • Kalevi Mäensyrjä/ML 26.8.2018 ja ML 7.7.2019
   • Sanni Hakala/ML 18.11.2018
   • Airi ja Matti Sysmäläinen/ML 27.7.2019
   • Kari Hagqvist/ML 29.7.2019
   • Iris Leppänen, Taina Leppänen, Mirja ja Heikki Kulmala/ML 10.8.2019
   • Jouko Laitinen/ML 11.8.2019
   • Kyllikki Laitinen/ML 18.8.2019
   • Voitto Niemi/ML 31.8.2019

  Valokuvia puuttuu vielä ainakin näistä

  • HUOM! Lanalla voidaan sopimuksen mukaan skannata kirjaa varten vanhoja valokuvia.
  • HUOM! Mikko Kotamäeltä voi tiedustella ilmakuvausmahdollisuuksia omasta talosta ja tontista kyläkirjan kuvitukseksi.
  • Marttojen toiminnasta 1970- ja 1980-luvulta
  • Hirviporukasta ja metsästyksestä osuvia kuvia
  • Vastuksen toiminnasta, erityisesti urheilutapahtumat
  • Muiden yhdistysten toiminnasta
  • Useista taloista eri aikakausilta, etenkin Manni, Penttilä, Ylitalo, Kalliola.
  • Muista kaupoista kuin Osl. Tuesta. Tuesta saisi olla myös sisäkuvia.
  • Vaskijärven rautatieasemasta ja junanradasta
  • Monipuolisesti kylän maisemista
  • Urheilukilpailuista ja urheilukentästä
  • Santalan tanssipaikasta ennen vanhaan
  • Entisestä sahasta ja muista yrityksistä
  • Kulkukauppias Ooperista (Johan/Juho Åberg). Mökistä on saatu kuva.

  Valokuvia on saatu näistä

  • Ilmari Huitista henkilökuvia. 
  • Hakamaasta, Rantamäestä ja Talikan suvusta vanhoja kuvia
  • Martoista 10-, 20-, 25-juhlakuvat (1955, 1965, 1970) sekä 50-vuotisjuhlakuva (2006) ja samoilta ajoilta kokouskuvia. Myös Ravintolapäivästä ja Martanpäivästä 2017.
  • Drone-kuvia saatu 2018: aitta, järvi, Paanu, Lana, Hongisto, Lempistö, Perälä, Seppälä/Säde
  • Paanun talosta vanhoja kuvia
  • Myllymäestä vanha kuva
  • Aittamäestä kuva 2018
  • Ristinkedosta ja maakauppias Kaarlo (Kalle) Huitin perheestä vanhoja kuvia.
  • Toivasta ja Säteen perheestä vanhoja kuvia, myös Toivan rakennuksista
  • Metsärannasta ja Pietiäisten suvusta
  • Talokuvia: Harjula, Lintumäki, Metsärinne, Mäntymäki sekä Sappisen suvusta ja yrityksen kalustosta eri aikoina
  • Suopellosta ja Holttisen suvusta
  • Koulun luokkakuvia 1930-luvulta, 1950-luvulta sekä 1960-luvun alusta. Koulurakennuksesta ulkoa vanha kuva.
  • Vastuksen Naantalin retkestä ryhmäkuva Kultarannasta.
  • Hyppälänkurvista vanha moottoripyöräkuva
  • Paanun aitan kurvista ennen aitan siirtoa
  • Tanhutoiminnasta
  • Toivikkeen vankileiriltä
  • Takalasta (Valkonen)
  • Alitalosta eli Ali-Klemolasta ja vanhoista suvun jäsenistä, vanhoista suvun asiakirjoista ja dokumenteista.
  • Heikkilän (Virkkilän) talo
  • Helena Virkistä henkilökuva
  • Seppälän entisestä suvusta 1911
  • Yli-Klemolan isäntäperheestä (Ahopelto) 1900-luvun alusta
  • Ooperin mökistä
  • Osuusliike Tuen myymälä kuvattuna Vartiamäestä ja Karkkilan Ruukkimuseon kokoelmista suoraan edestä
  • Kuvia hiihtoladun varrelta Herttuaisen talon vierestä ja Vartiamäestä sekä jäännostosta ja tytöistä työväentalon kulmalla
  • Valokuvia Vaskijärveltä Eklundien arkistostosta
  • Uimakoulukuva ja vanha koulukuva
  • Kuvia Kurjen paikalta.
  • Kupittaa ja räätäli Ranta
  • Honka-Karjala
  • Simo ja Matti Leppäsen perheet
  • Peltomäki (seppä Vuorion talo)
  • Paanun aitan siirtotalkoot
  • Tauno Laakson kuorma-autoja
  • Kaisala
  • Koivuranta v. 2019
  • Myllypelto
  • Vaskijoen vanha kivisilta
  • Toivan väestä, ml. Dimitri Säde
  • Lähtelä v. 2019
  • Santalan lato v. 2019
  Ċ
  Vaskijarven kyla,
  25.3.2018 klo 8.27
  Comments