Vaskijärven Hirvimiehet r.y.

Vaskijärven Hirvimiehet r.y. on paikallinen metsästysyhdistys ja Suomen metsästäjäliiton jäsen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on säädellä alueen hirvieläinten määrää sekä ohjailla elämien oleskelua pois liikenteestä ja metsänhoitoalueilta. Tässä käytetään muun muassa riistaruokintaa, joka tapahtuu kesäisin peltoalueille kylvetyillä riistakasveilla ja talvisin syrjäisiin paikkoihin viedyillä riistaruokapisteillä. Riistaeläimien määrää säätää ja valvoo Suomen riistakeskus, joka on asettanut tavoitteeksi 3,0 - 3,5 riistaeläintä/1000 hehtaaria. Vihdin ja Karkkilan riistanhoitoyhdistys valvoo ja ohjeistaa metsästysseurojen toimintaa niin, että hirvimäärät pysyvät alueella oikean kokoisina. Hirvikannan rajoittamisella vähennetään liikenneonnettomuuksia sekä vahinkoja, joita hirvet aiheuttavat maa- ja metsätaloudelle. Hirville ei juurikaan ole metsissä enää luontaisia vihollisia, kuten karhuja ja susia, joten ilman toimenpiteitä ne lisääntyisivät liikaa.

Vaskijärven Hirvimiehiin kuuluu noin 15 aktiivisesti metsästystä harrastavaa jäsentä, joista osa on ollut mukana jo lapsesta asti. Harrastus kulkee suvussa, sillä jotkut jäsenet edustavat jo kolmatta polvea. Syksyn jahtikausi kestää kolme kuukautta, jolloin metsästystä on joka viikonloppu.

Puheenjohtaja: Kari Hagqvist
Sihteeri: Terttu Klemola

Y-tunnus: 0943827-9. Yhdistysrekisteritunnus 136.462 ja rekisteröintipäivä 20.12.1982.

(Lähteet: www.ytj.fi, luettu 18.3.2016; www.metsastajaliitto.fi, luettu 18.3.2016 ja Prh:n yhdistysrekisteri www.yhdistysrekisteri.prh.fi, luettu 15.7.2016)

2019 ajankohtaistaUutisia

***********************************************************************************
Hirvipeijaisissa oli puoli kylää 27.8.2016
Vaskijärven Hirvimiehet r.y. järjesti hirvipeijaiset maanomistajille ja yhdistyksen jäsenille 27.8.2016. ***********************************************************************************
HUOM! Vanhemmat uutiset löydät täältä: 

Alisivut (1): Uutisarkisto
Comments