Vaskijärven kyläkirjaprojektin tilannekatsaus 2.2.2019

Vaskijärven kyläkirjaprojektissa pääpainona on käynnistyksestä lähtien ollut näin alkuun historiatutkimus koskien kylän talojen ja torppien vaiheita sekä kylän asutusta erityisesti perustuen kirkonkirjoihin ajanjaksolta 1758–1919 sekä muita lähteitä varhaisempien vuosien osalta. Karkkilan seurakunta ei ole edelleenkään myöntänyt tutkimuslupaa tuoreempiin kirkonkirjoihin 1920–1950-luvuilta useista yrityksistä huolimatta, joten kylän historian selvittämisessä on riskinä 1900-luvun jääminen puutteelliseksi ja aiottua suppeammaksi.

 

Kylän asukkaiden tutkimus ajanjaksolta 1758–1919 kirkonkirjatietoihin pohjautuen on valmistumassa. Jonkin verran on vielä tilatonta väestöä läpi käymättä tältä ajanjaksolta. Suomen asutuksen yleisluetteloa on käytetty aineistona vuoteen 1723 asti eli Suuren Pohjan sodan jälkeiseltä ajalta. Lähiaikoina on tarkoitus tutkia tätä aikaisempaa aikaa sekä ryhtyä käymään läpi Vaskijärveen liittyvää kirjallisuutta niiden tietojen yhdistämiseksi asutushistoriarunkoon. Vielä odottamassa on myös muun muassa vanha käräjäpöytäkirja-aineisto, joka täydentää erinomaisesti ajankuvan luomista.

 

Arkistomateriaaliin ja jo julkaistuun kirjallisuuteen perustuvan historiallisen tutkimuksen tietojen täydentämiseksi kyläläisten muistitieto ja omat arkistot valokuvineen ovat erittäin tärkeitä. Toivottavasti teiltä niitä löytyy vielä lisää!

 

Linkki kyläkirjan tiedotussivulle, jonne päivitetään jatkuvasti tietoja etenemisestä.

 

Linkki tilannekatsaukseen 13.1.2019

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.12.2018

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.11.2018


Kyläkirjan tilannekuvausta on julkaistu myös Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen julkaisemassa Karkkilan Kotiseutulehdessä N:o 39 ja 40 - 2018.


Comments