Vaskijärven kyläkirjan tilannekatsaus 15.12.2018

Vaskijärven kyläkirjaprojektissa on kesän ja syksyn aikana tehty historiatutkimusta koskien kylän talojen ja torppien vaiheita sekä kylän asutusta erityisesti perustuen kirkonkirjoihin ajanjaksolta 1758 - 1919. Karkkilan seurakunta ei ole myöntänyt tutkimuslupaa  tuoreempiin kirkonkirjoihin useista yrityksistä huolimatta, joten kylän historian selvittämisessä on riskinä 1900-luvun jääminen puutteelliseksi ja aiottua suppeammaksi.

Kesken on vielä kylässä asuneiden ruotusotamiesten ja käsityöläisten tutkimus sekä pidempään vaikuttaneen tilattoman väestön tutkimus, joista erityisesti viimeksi mainittuun tarvitaan lisää 1900-luvun tietoja, kun osa perheistä on hankkinut kylän tiloista tontteja kotejaan varten.

Asutushistorian tutkimusta täydennetään vielä esimerkiksi vuodesta 1539 lähtien saatavilla olevalla maaomistukseen tai verotukseen liittyvällä aineistolla. Tuosta ajasta lähtien on ylläpidetty muuan muassa verotukseen liittyviä luetteloita, koska valtakunnan kuningas halusi kattavalla kirjanpidolla maksimoida verotulonsa. Jonkin verran aineistoa voi varhaisilta ajoilta löytyä myös tuomiokirjoista, mikäli asukkaat ovat päätyneet käräjille lainhuuto-, riita- tai rikosasioissa tai vedonneet muutoin tuomiovaltaan.

Arkistomateriaaliin ja jo julkaistuun kirjallisuuteen perustuvan historiallisen tutkimuksen tietojen täydentämiseksi kyläläisten muistitieto ja omat arkistot valokuvineen ovat erittäin tärkeitä. Toivottavasti teiltä niitä löytyy vielä lisää!

Kyläkirjan tilannekuvausta on julkaistu myös Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen julkaisemassa Karkkilan Kotiseutulehdessä N:o 40 - 2018.

Linkki kyläkirjan tiedotussivulle, jonne päivitetään jatkuvasti tietoja etenemisestä.

Vaskijärvellä toimi ennen monta kauppaa. Yksi niistä oli Osuusliike Tuki, jonka myymälä näkyy tässä vähän poikkeuksellisemmasta kuvakulmasta. Kuva löytyi Riitta Oravalan kokoelmista, kiitos tästä hienosta löydöstä!

Löytyykö teiltä muilta kuvia vaskijärveläisistä kaupoista ulkoa tai sisältä? Mitä muistoja ja muistikuvia sinulla on kaupassa käynneistä ja tarjolla olleista tuotteista? Valikoimat ja tarpeet ovat varmasti muuttuneet paljon vuosien kuluessa.
Comments