Vaskijärven kyläkirjan tilannekatsaus 13.1.2019

Vaskijärven kyläkirjaprojektissa pääpainona on nyt alkajaisiksi käynnistyksestä lähtien ollut historiatutkimus koskien kylän talojen ja torppien vaiheita sekä kylän asutusta erityisesti perustuen kirkonkirjoihin ajanjaksolta 1758–1919 sekä muita lähteitä varhaisempien vuosien osalta. Karkkilan seurakunta ei ole edelleenkään myöntänyt tutkimuslupaa tuoreempiin kirkonkirjoihin 1920–1950-luvuilta useista yrityksistä huolimatta, joten kylän historian selvittämisessä on riskinä 1900-luvun jääminen puutteelliseksi ja aiottua suppeammaksi.

 

Kylän talojen ja torppien isäntäperheet on saatu selvitettyä varsin kattavasti ajanjaksolta 1758–1919. Myös kylässä 1700- ja 1800-luvulla asuneet ruotusotamiehet perheineen on kartoitettu, ja luonnosteksti tästä osasta on valmiina. Käsityöläisten tutkimus sekä pidempään vaikuttaneen tilattoman väestön tutkimus on loppusuoralla vuoteen 1919 asti. Kirkonkirjatietoja täydennetään vielä muiden lähteiden tiedoilla.

 

Mielenkiintoisia kytköksiä on löytynyt Lopen pitäjän Sajaniemen kylän Pälsin taloon, jonka isäntäperheiden jälkeläisiä päätyi 1700-luvulla käytännössä jokaiseen Vaskijärven taloon isännäksi tai emännäksi, vaikkakin omistajasuvut pääsääntöisesti ovat vaihtuneet sen jälkeen. Lopen kirjaston asiantuntevasta avusta oli paljon hyötyä näihin liittyvien lisätietojen hankinnassa, mistä kiitokset heille.

 

Pasi Mikkosen ansiokkaalla avulla on kerätty kylään liittyviä juttuja tuomiokirjoista. Niistä löytyy tietoja, mikäli asukkaat ovat päätyneet käräjille lainhuuto-, riita- tai rikosasioissa tai vedonneet muutoin tuomiovaltaan. Kyseisten lähteiden tietojen siirtäminen käsikirjoitukseen on vielä odottamassa vuoroaan.

 

 

Arkistomateriaaliin ja jo julkaistuun kirjallisuuteen perustuvan historiallisen tutkimuksen tietojen täydentämiseksi kyläläisten muistitieto ja omat arkistot valokuvineen ovat erittäin tärkeitä. Toivottavasti teiltä niitä löytyy vielä lisää!

 

Kyläkirjan tilannekuvausta on julkaistu myös Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen julkaisemassa Karkkilan Kotiseutulehdessä N:o 39 ja 40 - 2018.

 

Linkki kyläkirjan tiedotussivulle, jonne päivitetään jatkuvasti tietoja etenemisestä.

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.12.2018

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.11.2018
Lopen kirjastosta löytyi Sajaniemen kyläkirja.

Rauli Tammelan Pälsi-tutkimuksiin oli hyvä tehdä vertailuita. Myös Pasi Mikkoselta löytyi omaa tutkimusaineistoa.
Comments