Kyläkirjan tilannekatsaus 29.3.2019

Vaskijärven kyläkirjaprojektissa pääpainona on käynnistyksestä lähtien ollut näin alkuun historiatutkimus koskien kylän talojen ja torppien vaiheita sekä kylän asutusta erityisesti perustuen kirkonkirjoihin ajanjaksolta 1758–1919 sekä muita lähteitä varhaisempien vuosien osalta.

 

Karkkilan seurakunta ei ole edelleenkään myöntänyt tutkimuslupaa tuoreempiin kirkonkirjoihin 1920–1950-luvuilta useista yrityksistä huolimatta, joten kylän historian selvittämisessä on riskinä 1900-luvun jääminen puutteelliseksi ja aiottua suppeammaksi. Tutkimuslupaa on yritetty hankkia jo 3.7.2018 lähtien!

 

Kylän talohistorioiden ja asukkaiden tutkimuksen luonnos ajanjaksolta 1758–1919 kirkonkirjatietoihin pohjautuen on valmis. Suomen asutuksen yleisluetteloa on käytetty aineistona vuoteen 1723 asti eli Suuren Pohjan sodan jälkeiseltä ajalta.

 

Menossa on tällä hetkellä Vaskijärveen liittyvän kirjallisuuden läpikäynti niiden tietojen yhdistämiseksi asutushistoriarunkoon. Aalto – Rentolan kirjoittama Karkkilan historia on nyt työn alla. Kyläkirjoista Haavisto, Ahmoo, Järvenpää ja Vuotinainen on jo käyty läpi. Lopen ja Karkkilan kirjastoista on paikallistettu muutakin kirjallisuutta, jossa on kytköksiä Vaskijärveen. Vielä odottamassa on myös muun muassa vanha käräjäpöytäkirja-aineisto, joka täydentää erinomaisesti ajankuvan luomista.

 

Arkistomateriaaliin ja jo julkaistuun kirjallisuuteen perustuvan historiallisen tutkimuksen tietojen täydentämiseksi kyläläisten muistitieto ja omat arkistot valokuvineen ovat erittäin tärkeitä. Toivottavasti teiltä niitä löytyy vielä lisää! Edelleen toivotaan lisää tietoja kiinteistöistä, jos ette ole vielä toimittaneet.

 

Linkki kyläkirjan tiedotussivulle, jonne päivitetään jatkuvasti tietoja etenemisestä.

 

Linkki tilannekatsaukseen 2.2.2019

 

Linkki tilannekatsaukseen 13.1.2019

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.12.2018

 

Linkki tilannekatsaukseen 15.11.2018


Kyläkirjan tilannekuvausta on julkaistu myös Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen julkaisemassa Karkkilan Kotiseutulehdessä N:o 39 ja 40 - 2018.


Comments