υπό επεξεργασία βιβλία

ετοιμάζονται για το 2011
 
1) Κατάλογος ενεπίγραφων γλυπτών της αιγυπτιακής συλλογής του Eθνικού Aρχαιολογικού Mουσείου. 
 
2) Δύο αιώνες ελληνικής παρουσίας και προσφοράς στην παγκόσμια αιγυπτιολογία: 1803-2007.
 
Υποσελίδες (1): [Χωρίς τίτλο]