2018_2019 Masterat MSP

În atenția studenților de la masterat Anul I MSP
Bibliografie

Note de curs publicate pe site

Cărți
(A) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, 2015 paginile 4-42, 108-132, 224-231
Baltac, Vasile - Mituri și realitate în era digitală, Blog, comentarii, eseuri, Editura Excel XXI Books, 2016 paginile 17-121.
(B) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, 2015 paginile 202-209
Baltac, Vasile - Mituri și realitate în era digitală, Blog, comentarii, eseuri, Editura Excel XXI Books, 2016 paginile 127-162.
(C) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, București, 2015, paginile 210-218
Prezentarea la examen se poate face numai după acceptarea si notarea referatului final solicitat la seminar de Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE

Februarie 2019