Avizier studenti

În atenția studenților de la masterat MSP și PEX

Prezentarea la examen se poate face numai după acceptarea referatului final solicitat la seminar de Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE

Mai 2017