Teme pentru proiect Guvernanța digitală și securitatea informației

Teme pentru proiect Guvernanța digitală și securitatea informației Mai 2019

Ghid pentru asigurarea securității informației pentru funcționarii publici

· Ciucă(Stanciu) V. Georgeta Olimpia

· Radu C.O. Victorița Ștefana Anda

· Simion (Legea) G.F. Anișoara

· Sîle (Bolovan) G. Delia - Simona

Ghid pentru asigurarea și protecția infrastructurii informatice într-o organizație

· Bajdechi G. Nicu- Puiu

· Călin D. Denisa-Cătălina

· Gheorghiu N. Marius -Mihai

· Lazăr O.Monica Daniela

Ghid pentru auditarea sistemului informatic al unei organizații

· Constantin(Ciochiu) M.Ioana

· Drăgan C. Cristian-Laurean

· Dumitriu D. Ș. Cristian Panait

Ghid pentru analiza cost – beneficiu și evaluarea a unei aplicații de eGuvernare

· Dumitru M. Adrian - Stelian

· Ene Ș.Corina Nicoleta

· Gheorghe(Drăgan) I. Cristina Mihaela

Ghid privind asigurarea competențelor digitale în administrația publică

· Ghica G. Constantin Cristinel

· Giove G. Michele

· Poponete(Stănculescu) I. Aurelian

Ghid pentru evaluarea unui sistem de management de documente

· Rădulescu(Adamescu) O.N. Carmen

· Ștefanovici C.M. Andrei George

· Tălpeanu(Lascu) D. Florina

Bibliografie

Baltac, Vasile Guvernanța digitală și securitatea informației, Note de curs, Mai 2019, postate la http://bit.ly/GuvDig2019

Notă

Lucrările vor fi elaborate în comun de către participanții fiecărei grupe desemnate și foaia de titlu va avea semnăturile tuturor participanților din grupă. Se acordă calificativ numai cursanților care au semnat lucrarea respectivă