Teme pentru proiect Guvernanța digitală și securitatea informației

Teme pentru proiect Guvernanța digitală și securitatea informației Martie 2020

Lucrările se vor elabora pentru fiecare temă în colectiv de către echipa menționată. Nu se admit schimbări de echipă sau temă. Se va menționa aportul fiecărui participant.

Foaia de antet a fiecărei lucrări va avea semnătura participanților. Nu se va acorda calificativ care nu au semnat personal lucrarea.

Teme GuvDigitala 2020 (1).pdf