Opmerkelijk

 Hoe parkeer ik een schip?
(Video YouTube)

Kunstijs
Van de Zwitserse netwerkers kregen we een prachtige fotoreportage over ijsbloemen op het kanaal, een klein wonder van ongeveer drie uur, 17 februari 2015.
Foto’s: Ernst Hediger