1. Porten


Välkommen till användarhandledningen för skolornas  digitala samarbetsplats - Porten. Handledningen består av ett antal korta filmer samlade under tre rubriker som alla visar på olika funktioner i skolportalen Porten. Porten släpps till en början endast till en-till-en-skolorna men ambitionen är att samtliga skolor ska få ta del av Porten under nästa år. Porten är byggd i Sharepoint, samma system som Vinden, och detta gör att du känner igen en rad funktioner och snabbt kommer i gång med att samarbeta digitalt med dina elever.

Porten innehåller funktioner som vi tror kan vara till stor hjälp när du organiserar arbetet digitalt tillsammans med dina elever. Tanken är att Porten ska utvecklas och vi tar därför med glädje emot förslag på förbättringar och önskemål om nya funktioner från dig och dina elever. Hör av dig till någon av kommunens IT-pedagoger om du har tankar och idéer kring framtida versioner av Porten.

Magnus Lindblad
IT-pedagog
Barn- och utbildningsförvaltningen
Varbergs kommun