Lyhyt esittely

Vapaa katolinen kirkko on kansainvälinen, vapaa ja itsenäinen kirkko, jonka apostolinen perättäisjärjestys polveutuu Hollannin vanhasta katolisesta kirkosta, joka erkani Rooman kirkosta yli 200 vuotta sitten. Vapaan katolisen kirkon perustamisvuodeksi katsotaan 1916. Kirkon perustajapiispat olivat C.W. Leadbeater ja J.I. Wedgwood. Suomen vapaa katolinen kirkko perustettiin v.1927.

Vapaa katolinen kirkko tunnustaa ja jakaa seitsemän historiallista sakramenttia:

Pyhä kaste,
Konfirmaatio,
Synninpäästö,
Pyhä ehtoollinen,
Pyhä voitelu,
Pyhä avioliitto,
Pappisvihkimys

Sillä ei ole dogmeja, ja se antaa jäsenilleen täydellisen vapauden uskon asioissa pitäen luonnollisena, että jokaisen tulee etsiä ja löytää oma tiensä totuuteen.

Kirkko pitää kaikkia suuria maailmanuskontoja tasavertaisina teinä Jumalan luo. Se pitää kosmista Kristusta kaiken alkuna ja loppuna, tienä, totuutena ja elämänä, joka piilevänä asuu kaikissa elävissä olennoissa. Luomakunnan mysteerissä Jumalan Äitiaspekti on yhtä tärkeä kuin Isäaspekti.

Keskeisiä aiheita ovat myös elämän ykseys, tietoisuuden involuutio ja evoluutio, sekä henkinen hierarkia. Jokainen etsijä on tervetullut osallistumaan kaikkiin seremoniohin ja Pyhään ehtoolliseen, uskonnostaan tai sen puuttumisesta riippumatta.

Kaikki työntekijät toimivat kirkossa palkatta.