Vapaa katolinen kirkko

Seremoniallinen kirkko

Vapaa katolinen kirkko (VKK) on yksi kymmenistä katolisista kirkoista, jotka ovat riippumattomia Rooman kirkosta. VKK opettaa Kristuksen omaa kristillisyyttä ja jakaa seitsemän sakramenttia:
- Pyhä kaste
- Konfirmaatio
- Synninpäästö
- Pyhä ehtoollinen
- Pyhä voitelu
- Pyhä avioliitto
- Pappisvihkimys
Sakramentteja pidetään Hänen siunauksensa kanavina. VKK on kirkko missä on älyllinen ja uskonnollinen vapaus ja luonnollinen tasapaino seremoniallisen palvonnan, antaumuksellisen pyrkimisen sekä tieteellisen ja mystisen ajattelun välillä. Se käyttää tarkistettua liturgiaa kyseisen maan kielellä, liturgiaa, jonka sävel on suunniteltu kuulostamaan iloiselta ja kohottavalta pyrkimykseltä. Vapaa katolinen kirkko toivottaa jokaisen henkilön tervetulleeksi palvelusmenoihinsa. Kaikki, joilla on uskoa ja kaikki, jotka ovat menettäneet uskonsa. Kaikki, jotka uskovat kirjoitusten kirjaimelliseen tulkintaan ja ne, jotka hyväksyvät vertauskuvallisen henkisen tulkinnan. Ennen kaikkea VKK haluaa palvella niitä, jotka ovat rehellisesti etsimässä henkistä johdatusta.

Uskon vapaus
VKK ei laita esteitä alttareidensa ympärille. Kaikki, jotka saapuvat kunnioituksen hengessä, ovat tervetulleita Pyhälle Ehtoolliselle ja kaikkiin muihin kirkon palvelusmenoihin. Mitä tahansa mielipiteitä tai uskomuksia yksilöllä onkin, sitä pidetään hänen omana asianaan. Mieli, joka on vapaa, on paras edellytys kasvulle. Kasvu henkisyyteen lisää totuuden vastaanottamista, totuuden, jonka jokaisen täytyy löytää itselleen omalla tavallaan. Ajattelemme, että ellei ole täydellistä mielen vapautta, on seurauksena kehityksen hidastuminen. Siten ero Vapaan katolisen kirkon ja muiden katolisten ja protestanttisten kirkkojen välillä on siinä, että muinaiseen sakramentaaliseen palvontaan on yhdistetty mitä suurimmassa määrin älyllinen vapaus ja kunnioitus yksilöllistä tietoisuutta kohtaan.

Johtava  piispa
 Johtava piispamme on The Most Rev. Graham Wale ( asuu Ranskassa ). Osoitteesta http://www.stfrancislcc.
bravehost.com/ löytyy kuvia johtavasta piispastamme ja tietoa kirkon toiminnasta sekä historiasta Englannissa ja linkkejä muihin maihin.