Quản lý học sinh (toàn trường theo Thông tư 58/2011của Bô GD)

Download QLHS THCS 2012 V11.0 (bản dùng thử)

File rar Download

Quản lý điểm dùng cho GVBM và GVCN theo Thông tư 58/2011/TT-BGĐTngày 12 tháng 12 năm 2011  

 - Xem kết quả học tập (Năm học 2011 - 2012)

Xem link 1  tại đây

THCS Phú Lạc  tại đây

 

  

Lượt truy cập:


free html visitor counters


I/ Chức năng:

- Quản lý điểm và xếp loại học sinh THCS theo  Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/12/2011 Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật xếp loại (Đạt, Chưa Đạt), các môn khác tính điểm.

- Sử dụng bảng mã Unicode (dùng font hệ thống)

- Thống kê, báo cáo các số liệu liên quan đến :

    + Lý lịch: Sĩ số (toàn trường, nữ, dân tộc, nữ dân tộc) độ tuổi, đối tượng  

    + Chất lượng học tập, danh hiệu thi đua học kỳ, cả năm , danh sách học sinh đạt điểm cao.

    + Chất lượng 2 mặt giáo dục và chất lượng bộ môn (toàn trường, nữ, dân tộc, nữ dân tộc - chỉ một cú nhắp chuột sẽ có thống kê tất cả các môn, chi tiết từng lớp, từng khối và toàn trường), thống kê điểm, danh sách học sinh thi lại, rèn luyện hạnh kiểm, danh sách học sinh ở lại, bỏ học, trình độ văn hóa theo địa bàn cư trú, Emis, kết quả sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm …

    + Sổ điểm cá nhân, phiếu liên lạc, phiếu báo điểm, trộn danh sách giấy mời …

    + Lập danh sách học sinh đạt điểm cao nhất của môn học (điểm thi, trung bình môn học kỳ, cả năm) theo khối lớp hoặc toàn trường.

    + Lưu, xem kết quả học tập qua các giai đoạn (ví dụ: giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm).

    + Các số liệu phát sinh (như danh sách học sinh học ôn tập, học hè, tin học …)

    +Có thể xem lại toàn bộ dữ liệu của các năm học trước.


- Phần mềm có các tiện ích giúp:

    + Nạp danh sách học sinh có sẵn vào từ file excel

    + Sắp xếp thứ tự danh sách học sinh tự động hoặc theo thứ tự đã ghi trong sổ điểm.

    + Thiết lập các yêu cầu tùy chọn ban đầu, giúp nhập dữ liệu nhanh, chính xác.

    Phân bổ tự động học sinh tuyển sinh đầu cấp THCS (có lớp chọn hoặc không).

    + Kiểm tra số lượng cột điểm theo bạn quy định, chất lượng cột điểm.

    + Trộn danh sách học sinh theo khối thi học kỳ.

    +  Xếp vị thứ học tập theo TBM hoặc TB các môn (có thể kết hợp cả hạnh kiểm)

    + Lập hồ sơ thi lại, rèn luyện hạnh kiểm. Xét kết quả sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm

    + Tìm kiếm nhanh thông tin học sinh.

    +  Khoá dữ liệu (cho phép hoặc không cho phép cập nhật dữ liệu)

    + Hướng dẫn sử dụng ngay trong chương trình.

    + Và nhiều chức năng khác .

 

- Đặt biệt:

-   Phần mềm có kèm theo một chương trình con dùng nhập dữ liệu (mỗi giáo viên tự nhập dữ liệu của mình ở một máy tính nào đó), rồi tập trung vào dữ liệu toàn trường. Phần mềm có khả năng kiểm tra phát hiện sự thay đổi con điểm của giáo viên. Nhờ đó không cần mở chương trình chính vẫn có thể nhập dữ liệu, dữ liệu sẽ được cập nhật nhanh chóng, chính xác và an toàn.

- Phần mềm có chức năng cập nhật dữ liệu điểm từ giáo viên thông qua phân công chuyên môn (chỉ cần một click chuột là có thể cập nhật toàn bộ điểm cho toàn trường)

-    Bạn có thể tự thiết kế báo biểu lấy dữ liệu ra theo nhu cầu riêng (ví dụ: lập danh sách học sinh theo điều kiện cụ thể nào đó).

-    Có thể quản lý tại 1 máy, trên mạng LAN, hoặc theo mô hình phân cấp (số liệu của từng người tự nhập, sau đó tập hợp về tổ chuyên môn, các tổ chuyên môn tập hợp về toàn trường)

……

II/ Yêu cầu cần có:

Phần mềm MS Access 2003 (có sẵn trong bộ MS Office 2003) hoặc cao hơn

Bộ gõ tiếng Việt dùng bảng mã Unicode.

 

Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ :

Nguyễn Văn Tâm 

Giáo viên Trường THCS Phú Lạc  (Phú Lạc - Tuy Phong – Bình Thuận)

DĐ: 0986.839.753

Email:       vantamtp@gmail.com

 

III/ Phiên bản dùng thử .

-   Chức năng : Có đầy đủ chức năng của bản chính thức. (dữ liệu của bản dùng thử có thể tiếp tục dùng cho bản chính thức)

      Phiên bản mới có cả chức năng hỗ trợ xét tốt nghiệp THCS


-   Đăng kí sử dụng.

Download bản dùng thử và cài đặt (không ảnh hưởng đến tốc độ máy tính, vì chạy trên nền Access).

Chạy chương trình (từ màn hình desktop)

Vào menu Tùy chọn | Thông tin đơn vị để thay đổi thông tin đơn vị.