Etusivu

Toimintamme tarkoitus on:
  • innostaa tyttöjä ja nuoria naisia akateemiseen koulutukseen
  • pitää esillä akateemisten naisten työllistymiseen ja uralla kehittymiseen liittyviä tietoja
  • tukea naisten keskinäistä verkottumista
  • edistää akateemisten naisten tasa-arvoa työelämässä
  • innostaa jäseniämme kansainväliseen toimintaan
    Toimintamme on tarkoitettu jokaiselle akateemiselle naiselle Vantaalla.