2011 Prešov

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov,
Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine,
FPS JSMF, SFS
 
organizovali na XXXIV. ročník celoslovenského seminára učiteľov fyziky
 
 
VANOVIČOVE DNI
Termín: 24.-26.august 2011
Miesto: Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

Cieľ seminára
Preferujúcimi témami, ktorým chceme dať seminár priestor, sú:

  • odborné prednášky pre učiteľov fyziky zamerané na aplikovanie fyzikálnych poznatkov v praxi,
  • prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku,
  • vzájomná výmena skúseností s realizáciou školských vzdelávacích programov pre fyziku pre gymnáziá, stredné školy a základné školy,
  • vzájomná výmena poznatkov k aplikovaniu nových učebníc fyziky v praxi.
Organizátor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., GVPT Martin

 Fotogaléria

 

XXXIV. Vanovičove dni Prešov

 V prílohe je k dispozícii k stiahnutiu článok prof. Slabeyciusa o práci s aparatúrou na meranie polarizácie svetla. Je to príspevok na konferencii FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE V KONTEXTE MODERNEJ FYZIKY, Ružomberok 27.-28.januára 2011.
Podstránky (2): Fotogaléria Prešov Program
ĉ
Jozef Beňuška,
31. 8. 2011, 13:00
Comments