Domov

Vanovičove dni je celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Na tejto webstránke nájdete informácie o tomto podujatí.


Ciele seminára:

  • odborné prednášky pre učiteľov fyziky zamerané na aplikovanie fyzikálnych poznatkov v praxi,
  • prezentácia zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku,
  • vzájomná výmena skúseností s realizáciou školských vzdelávacích programov pre fyziku pre gymnáziá, stredné školy a základné školy.

Na stránke Materiály na vyučovanie fyziky nájdete sľúbené informácie a zverejnené materiály našich účinkujúcich v predchádzajúcich ročníkoch.

Kontakt: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., jbenuska@nextra.sk, 0903 253 227
Ak máte pripomienky k obsahu webu, kontaktujte: benuskova.ja@gmail.com

NOVÁ WEBSTRÁNKA 

Informácie o udalostiach od r. 2020


Tu nájdete informácie o Vanovičových dňoch, ktoré sa konali v r. 2010 - 2019, aktuálne udalosti od r. 2020 sú na novej webstránke.


Comments