Aktuality

Vanovičove dni je celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Na tejto webstránke nájdete informácie o tomto podujatí.


Ciele seminára:

  • odborné prednášky pre učiteľov fyziky zamerané na aplikovanie fyzikálnych poznatkov v praxi,
  • prezentácia zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku,
  • vzájomná výmena skúseností s realizáciou školských vzdelávacích programov pre fyziku pre gymnáziá, stredné školy a základné školy.

Na stránke Odkazy nájdete sľúbené informácie a zverejnené materiály našich účinkujúcich v predchádzajúcich ročníkoch.

Kontakt: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., jbenuska@nextra.sk, 0903 253 227
Ak máte pripomienky k obsahu webu, kontaktujte: benuskova.ja@gmail.com

XLI. ročník VANOVIČOVÝCH DNÍ

27.-29.august 2018
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


XL. Vanovičove dni
 Gymnázium Viliama Paulinyho-tótha v Martine
29.-31.8.2017 

Pri zrode Vanovičových dní stáli martinskí učitelia Mária Barbierová a Ivan Šabo, ktorí boli aktívnymi účastníkmi i tohto jubilejného ročníka.

Comments