ארגונים כמערכות מורכבות מסתגלות complex adaptive systems

נשלח 1 באפר׳ 2012, 8:26 על ידי Alon Hasgall   [ עודכן 1 באפר׳ 2012, 23:34 ]
 

ג'ון הולנד (John H. Holland) ממכון סנטה פה היה הראשון שהשתמש במונחי המערכת המורכבת המסגלת כדי לתאר מערכות טבעיות וחברתיות המצליחות להתמודד בצורה מוצלחת עם תנאי אי-וודאות קיצוניים. מערכת מורכבת מסתגלת [= קיצור  הינו CAS או בעברית ממ"מ ]  בנויה מתת-מערכות רבות כשלכל אחת מהן יש יכולת אוטונומית לבצע את תפקידה. תכונות נוספות של מהערכת הינן: דימיון עצמי בין רכיבי המערכת, ויכולת התארגנות עצמית, הדבר מקנה לכל אחד מרכיבי המערכת כמו גם למערכת כולה יכולת התמודדות והסתגלות לסביבה. 

פרדוקסלית, על אף התגבשות היכולת של כל רכיב לתפקד אוטונומית, הרי נמצא שמערכות אלו מסוגלות להגיע למצב איזון (הומאוסטזיס Homeostasis) מול הסביבה, תוך שימוש יעיל מאד באנרגיה של כל רכיב [תת-מערכת], באמצעות גיבוש יכולת תקשורת ושיתוף פעולה מתמיד בין הרכיבים.


הדבר נעשה בהסתמך על יכולת ההתמחות של כל רכיב במקביל לאינטראקציה מתמדת שלו עם שאר הרכיבים. התקשורת בין תת-המערכות מאפשר לכל תת-מערכת להעניק התייחסות ספציפית לכל שינוי בסביבה, לעדכן את שאר תת-המערכות ולאפשר לכלל המערכת להסתגל לסביבה הדינאמית.


בהשאלה, ניתן לדמות את תת-המערכות בממ"מ לעלים של צמח; כל עלה מהווה תת-מערכת אוטונומית שאופן פעולתה דומה עקרונית לזה של תת-מערכות אחרות, 

אולם שהיא גם בעלת צרכים ספציפיים המאפיינים אותה, למשל מיקומה בצמח, שלב ההתפתחות שלה...


למרות האוטונומיה היחסית של כל תת-מערכת קיימת תלות הדדית בין כל תת-המערכות, שהרי ללא הקשר למהות המרכזית של המערכת כולה אין משמעות לתפקודה של כל תת-מערכת בנפרד. נקודות ההשקה בין האוטונומיה התפקודית של כל תת-מערכת לבין התלות של כל אחת מהן במטרת הקיום של המערכת כולה היא היוצרת את ההתאמה בין תפקודה של תת-המערכת לשינויים בסביבה, והיא המאפשרת לכלל המערכת להתנהג באופן דינאמי ומסתגל.

בהשאלה לעובדים בארגון ניתן לומר שארגון הבונה את עצמו על פי מאפייני מערכת-מורכבת-מסתגלת הינו ארגון שלכאורה יוכל להתמודד עם סביבה דינמית וסוערת טוב יותר מארגון הבנוי בשיטה בירוקרטית, מבוסס על הררכיה ושליטת מנהלים.
לארגון שכזה יש סיכוי להתמודד בהתאמה לשינויים בסביבה סוערת תוך שהוא מתבסס על שילוב וסינכרון של היכולות האישיות והידע של כל אחד מהעובדים לטובת כל שאר העובדים. ארגון כמערכת מורכבת מאפשר לכל עובד בארגון לפעול אוטונומית ולהעצים את יכולותיו האישיות ואת יכולות כל עובדי הארגון.

Comments