trang chờ                             Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm,chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu...V.V


"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"

Một góc sẻ chia hạn hẹp


trang chủ

Xin lỗi bạn đã quan tâm, trang này truy cập hạn chế, bạn cần phải dùng password:(enter)

Chúc một ngày tốt lành, hy vọng còn nhiều trang tôi chia sẻ cùng bạn, xin mời bạn về trang chủ