gallery Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm,chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu...V.V

nxh999.googlepages.com
vannhan.vv.googlepages.com
"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"

Những khoảng khắc tuyệt vời...

Trang chủ

những bức tranh vẽ của Xuân Hiền
Xuân Hiền sinh ngày 11/10/2000; không biết biết vẽ khi nào, và nghịch máy tính để vẽ từ bao giờ. Bỗng một hôm bố mẹ thấy những cái tranh trên máy tính. Hiền nói: Con hỏi chị. Như thế, mỗi ngày một chút, nó đã vẽ được trên trình Paint của Window từ lúc mới vào lớp 1.

Xem trên trình Picasa:

tranh xuân hiền

Xem qua danh sách :

trang chủ> gallery