linh tinh                          Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm,chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu...V.V


"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"

những mục linh tinh cho vào đây. 

Trang chủ


Truyền hình trực tuyến (VTC10)

1. Ngưòi nhảy đẹp

2.Cuôc đời phụ nữ 

Truyền hình trực tuyến (VTC)

Kênh VTv3in

Để xem toàn  màn ảnh, bạn kích đúp trái chuột vào màn hình

Quay lại


Chú ý: Muốn xem đầy màn hình, bấm vào nút vuông nhỏ ở phía dưới bên phải màn hình
  • Giải trí cuối tuần: Đã có ai nhảy đẹp như thế này chăng?