truyện ngắn                  Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm,chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu...V.V

vannhan.vv.googlepages.com
"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"

giới thiệu Hãng phim Hội Nhà vănNhật ký làm webTiểu thuyết
Liên Hệ

Ba tập truyện ngắn:

1.Nhân bản và 9 đôi truyện ngắn khác, NXB Thanh niên, 2000;

2. Muối đắng, NXB Thanh niên, 2001;

3. Người đàn ông bé nhỏ; NXB Thanh niên, 2003;


Các truyện ngắn đã đưa lên web: