• nhật ký làm web1              Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm, chia sẻ tư liệu...v.v

vannhan.vv.googlepages.com 

 

"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"


giới thiệu Hãng phim Hội Nhà văn trang đầu
Kho tư liệu chuyện làm phim
News Liên Hệ

MỤC LỤCAddThis Social Bookmark Button

Chia sẻ bookmarkChat box

Bấm vào "refresh" để thấy các tin nhắn. Viết tên hoặc nick vào ô "name"...


Về trang chủ


15. Link biến màu không dùng ảnh gif

Thông thường, với các dạng menu, khi đưa con trỏ chuột vào, phần nền sẽ biến màu, người ta dùng ảnh dạng gif. Cơ chế rất đơn giản: Đó là vì khi có link, con trỏ sẽ dẫn đến một hình gif trùng khít hình cũ, nhưng với màu khác. Trường hợp này, bạn phải upload hình gif lên. Cách này dùng đa dạng cho các loại menu, khả năng rất phong phú. Tuy nhiên, cái giá cho điều đó là nặng.

Có một lệnh script mà không cần dùng ảnh gif, cú pháp là truyền vào tag của nền menu dòng lệnh:
onmouseover="this.bgColor=#ABCMNP;;" onmouseout="this.bgColor=#XYZTUV;;"

trong đó, ABCMNP là thông số mã màu trước khi trỏ chuột, XYZTUV là thông số mã màu biến sau khi trỏ chuột. Với dòng link trong menu bên phải trang chủ của tôi, ví dụ dòng lệnh sau (trong thẻ <table>)

<tr style="color: rgb(255, 0, 0);"><td onmouseover="this.bgColor="#d462ff";" onmouseout="this.bgColor="#c3c4fa";" align="left" bgcolor="#ffc0cb" height="16" width="134"><a href="home242" style="text-decoration: none; font-family: arial,sans-serif;" font-family="" arial="" sans-serif="" color="" rgb=""><font size="2">tiểu thuyết </font></a>

Chúc bạn vận dụng được thủ thuật này;

14. Đánh dấu trang web với 1 triệu điểm ảnh (pixel)

Bạn đã từng nghe thấy một tay thanh niên nghĩ ra cách chia trang web thành 1.000.000 điểm ảnh và rao bán 1 điểm ảnh giá 1 USD, cuối cùng tay này kiếm 1 triệu USD ngon ơ. Ở đây, tôi tình cờ sưu tầm được đoạn code chia trang web thành 1000.000 điểm. Mỗi điểm ảnh gán cho một toạ độ (x,y) như toạ độ Đề-các, với mỗi x hoặc y có giá trị 1.000. Ngay trên đầu trang web này, khi rê chuột đến đâu, bạn sẽ đọc được toạ độ (x,y) đến đó. Bạn có chút kiến thức hình đại số lớp 12, bạn sẽ tính được khoảng cách, diện tích các vùng (nếu bạn có cách gì tương tự bán diện tích trang web của bạn, quảng cáo chẳng hạn)

Đoạn code đó như sau

<script type="text/javascript">
<!--
moz=document.getElementById&&!document.all
var x
var y

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
}

function position(loc){

if(!moz){
x=event.clientX
y=event.clientY
}
else{

if(document.layers){
x=loc.pageX
y=loc.pageY
}
else{

x=loc.pageX - document.body.scrollLeft
y=loc.pageY - document.body.scrollTop
}

}
document.forms[0].elements[0].value = x;
document.forms[0].elements[1].value = y;
}
document.onmousemove = position;
</script>

Đoạn code trên đây mới có khai báo "công việc", bạn thêm dòng sau đây, sẽ hiện ô toạ độ:

<form>x <input size="4"> y <input size="4"></form>

Có thể thay đổi thông số size trên đây để được form cỡ khác.

Nếu bạn bán được điểm ảnh nào, xin báo cho tôi để chia vui.


về đầu trang


AddThis Social Bookmark ButtonGỬI THƯ CHO BẠN BÈ ĐỂ CHIA SẺ WEBSITE NÀY:

Tên bạn:

E-mail của bạn:
E-mail bạn bè:
Ghi chú:

về đầu trang
Chào bạn! Bạn đang vào trang "nhật ký làm web" của Nguyễn Xuân Hưng. Cảm ơn các ban nhiều!!!