Bewust in Bedrijf

https://burokaap.nl/succesvol-omgaan-met-onderstromen-in-de-communicatie/
Nieuw: Samenwerking van start met Buro Kaap

Bewust in Bedrijf is zeer content met Buro Kaap als samenwerkingspartner. Het ondernemersadviesburo staat naast haar klanten, brengt het bedrijf in kaart, kijkt naar wat goed gaat en naar wat beter kan. Daaruit volgen een koers, een actieplan en prioriteiten. En dan samen op reis naar een verbeterde versie van het bedrijf. 

Op verschillende manieren ondersteunt Bewust in Bedrijf dit proces. Onder andere met gezamenlijke verdiepingstrainingen voor Accountmanagers en Sales. 
Klik op het plaatje hiernaast voor meer informatie. 
Stuur een e-mail voor een offerte op maat en voor aanmeldingen: info@burokaap.nl, of neem telefonisch contact op: 06 37 32 67 86 (Sandra van der Kaap).


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2YW5tZWVyYmV3dXN0fGd4OjM5MjE4OWM3ODZhNzYyOQ
Digitale flyer voor Teams in Nood, gemaakt door wewerken

Met mijn tekeningen over Teams in Nood (en wat de Alarmcentrale voor ze kan betekenen) heeft een creatieve en actief meedenkende medewerker van wewerken de flyer hiernaast ontworpen. Klik op het plaatje voor het downloaden van beide pagina's op een A4-tje. Bewust in Bedrijf is zeer tevreden met het resultaat!

Wewerken is er voor mensen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie. Lees meer op Arnhem Direct.


 

Sinds juni 2017 verzorgen Verhaaf Consultancy (Ronald Verhaaf) en van Meer Bewust in Bedrijf (Alice Pereboom) gezamenlijk trainingen voor teams. Klik op deze link voor meer informatie.

Contactgegevens voor organisaties die in beweging willen komen:
Ronald Verhaaf, tel. 06-83166796 en Alice Pereboom, tel. 06-44818091


U wilt medewerkers die hun loopbaan zelfbewust richting geven

De arbeidsmarkt verandert snel. Zekerheden vallen voor veel mensen weg, zoals een vast contract en regelmatig inkomen. Er komen andere vanzelfsprekendheden voor in de plaats, denk aan een groter beroep op persoonlijke groei, het blijven ontwikkelen van competenties, initiatiefrijk en zelfredzaam zijn. Willen medewerkers hun toegevoegde waarde optimaal en duurzaam kunnen inzetten binnen uw organisatie, dan is een goed zelfbeeld belangrijk. Bijvoorbeeld dat ze weten wat hun intrinsieke drijfveren zijn en dat ze de eigen mogelijkheden en grenzen kennen.

Bied werknemers ondersteuning aan als ze op dit vlak tegen belemmeringen aanlopen. Het kortste coachingstraject bij Bewust in Bedrijf bestaat uit een online onderzoek met twee individuele gesprekken. Of schaf een 'knipkaart' aan voor begeleiding gedurende langere tijd*
Bel voor vrijblijvende kennismaking, info en advies: tel. 06-44818091. Medewerkers lezen hier meer.
*) De beschikbaarheid van deze lange trajecten is beperkt. 


van Meer Bewust in Bedrijf-consultancy

Wil jouw organisatie de medewerkers eigen verantwoordelijkheden geven? Wens je dat ze hun conflicten onderling oplossen, gemotiveerd aan de bedrijfsdoelstellingen werken en duurzaam inzetbaar zijn? Geef ze daar dan het juiste instrument voor in handen: een objectief beeld van wie ze zijn, waar hun intrinsieke kwaliteiten en behoeften liggen én hoe ze optimaal kunnen samenwerken met collega's die anders in elkaar steken. Effectiviteit en besparing in één.

Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nee hoor. Ervaar het zelf.
Een quick-scan van het team is snel gemaakt. Vervolgstappen zijn altijd maatwerk en worden in overleg bepaald. Bel Alice Pereboom (06-44818091) voor meer informatie. 3.0-Ondernemen: het nieuwe samenwerken?
Op 24 april 2013 vond in voormalig Café Restaurant Diehl (nu Stan & Co) te Arnhem de presentatie van van Meer Bewust in Bedrijf plaats met een informatieve netwerk-avond rond het thema 3.0-Ondernemen. Aan het programma (beetje naar beneden scrollen) werkten mee: Cees Hoogendijk (mee-maker Society 3.0), Fokke Wijnstra (Finext), Maarten Laros (WijThorbecke, Team3.0) en Arlette Hanson (Wintercircus Arlette Hanson). Het werd een uitermate inspirerende avond, waarbij de 38 aanwezigen een blik kregen in de praktijk en werkwijze van professionals die mensgericht organiseren op waarde weten te schatten. Het was niet alleen 'aanhoren' maar ook 'ervaren', onder de geestdriftige leiding van Cees Hoogendijk.

Disclaimer: Informatie op deze site onder voorbehoud van onnauwkeurigheden, fouten en wijzigingen.