aan het werk
  

Annie Vanlerberghe is een autodidact "pur-sang". Na haar middelbare studies volgde ze een opleiding schilderen aan de academie te Brugge ,maar het boetseren was nooit ver weg. Sedert 1988 is ze dan ook fulltime bezig met beeldhouwen. Haar beelden zijn voornamelijk in brons gegoten volgens de verloren was methode.
 
De beelden van Annie Vanlerberghe laten niemand onverschillig, de drang naar schoonheid, verhevenheid, het loskomen van de zwaartekracht, een eeuwig gevecht met het evenwicht. In haar werk probeert Annie Vanlerberghe om te gaan met onrecht, wanhoop, pijn en frustratie. Ze transformeert deze gevoelens naar hoop, een nieuw begin.

Hier ziet men vooral figuren gesculpteerd naar het voorbeeld van de klassieke beeldhouwkunst dit in combinatie met de vernieuwende kracht van de eenvoud. Beelden van zowel mannen als vrouwen in beweging of verstard maar steeds met de invloed van haar eigen gevoelens, soms doordringend of uitdagend, soms bevragend, soms zelfs met een zekere melancholie. De materie wordt door haar handen als het ware bevrijd tot beeld. Het tactiele van het voltooide beeld speelt dan ook een grote rol. Door het weglaten van alle overbodigheid ontstaat een kunstwerk dat bij de toeschouwer een eigen leven gaat leiden. Elk beeld zit als het ware gevangen in zijn eigen stille universum, het wil uitbreken, geboren worden.


"Vaak hoor ik zeggen dat mijn figuren zich in een magisch, dromerige wereld lijken te begeven. 
Mijn diepste verlangen gaat ook uit naar een vreedzame harmonie tussen mens en natuur, tussen mensen onderling.
Het gaat hier ook om een spanning in mezelf, die van lichaam en geest, van vorm en idee, van scheppingsdrang, onrust, heel willen zijn.
Ying en yang zijn nooit veraf." 

"J'entends souvent dire que mes personnages semblet se mouvoir dans un monde magigue, un univers de rêves.
Mes desirs les plus profonds visent une paisible harmonie-libre de toute négativisme- entre l'homme et la nature, entre les personnes réciproquement.
Il s'agit ici aussi d'une tension au plus profond de moi-même. Celle entre le corps et l'esprit, la forme et l'idée, l'acte et l'instinct de procréation; le trouble, le désir d'etre entier. Le ying et le yang sont toujours à proximité"

“ I often hear people say that my sculptures seem to dwell in a magical dream world.
My deepest desire is for a kind of peaceful harmony - free from any kind of negativity - between mankind and nature, and among humans.
It is also about a certain tension within me. That between the body and the mind, between form and idea, between the act of creating and the urge to create.  Restlessness, the disire to be whole. Ying and Yang are never far off."