TRUYỆN NGẮN nguyễn quang thân


5 TRUYỆN NGẮN IN TRONG TẬP SONG NGỮ VIỆT - ANH "GIỮA NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ" ( NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2007 )
5 - shot - stories collection "In And Among The Simple Things" ( Publish House Sai Gon Culture - 2007)
Chân dung  - bản tiếng Anh: The portrait
Vũ điệu của cái bô - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen The Waltz Of The Chamber Pot
bản tiếng Pháp của Phan Huy Đường  La Danse Du Pot.
Người đàn bà đợi ở bến xe - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen - The woman at the bus stop
Gió heo may - Bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen  Auntum Wind
Thanh Minh - bản tiếng Anh của Rosemary Nguyen  Thanh Minh

And other:
Cam phu chia hồi sinh - 2007 Photo NQThan@

Bờ Hồ Hoàn Kiếm 2007 - Ph. NQThan@
Thốt nốt bên bờ sông Mê Kông ( Thà Khẹt - Lào) Ph. NQThân


Comments