Trang ảnh gia đình

Trang ảnh gia đình (1) (2)

Cháu nội QUANG HÒA từ Budapest về thăm quê tháng 10/ 2008

 
 
 Trái sang: Quang Hòa, Khánh Vy, Bin, chú Sơn con cô Hoa
 Quang Hòa ở nhà ông nội ( Sài gòn 2008)
 Trái sang: Ông Tự (ông ngoại), mẹ Thủy, Quang Hòa, bà Dạ Ngân
 Quang Hòa đêm ẩm thực Bình Quớu ( Sài Gòn)
 Quang Hòa và mẹ Thủy trên đường thăm tượng Phật Ngọc
  Trước bức tượng Phật ngọc bằng saphia lớn nhất thế giới
Cùng ông nội NQ Thân trên biển Vũng Tàu                                               Trên đường về SG qua rừng cao su Cát Lái cùng ông nội, ngoại và mẹ

Trang ảnh gia đình (1) (2)
ą
IMG_0204.jpg
(1419k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:28 AM
ą
IMG_0208.jpg
(1584k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:29 AM
ą
IMG_0211.jpg
(1719k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:31 AM
ą
IMG_0213.jpg
(1397k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:35 AM
ą
IMG_0263.jpg
(1519k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:38 AM
ą
IMG_0269.jpg
(1951k)
Nguyen Quang Than,
Oct 28, 2009, 3:41 AM
Comments