Trang ảnh gia đình

  Trang ảnh gia đình (1) (2)

  Cháu nội QUANG HÒA từ Budapest về thăm quê tháng 10/ 2008

   
   
   Trái sang: Quang Hòa, Khánh Vy, Bin, chú Sơn con cô Hoa
   Quang Hòa ở nhà ông nội ( Sài gòn 2008)
   Trái sang: Ông Tự (ông ngoại), mẹ Thủy, Quang Hòa, bà Dạ Ngân
   Quang Hòa đêm ẩm thực Bình Quớu ( Sài Gòn)
   Quang Hòa và mẹ Thủy trên đường thăm tượng Phật Ngọc
    Trước bức tượng Phật ngọc bằng saphia lớn nhất thế giới
  Cùng ông nội NQ Thân trên biển Vũng Tàu                                               Trên đường về SG qua rừng cao su Cát Lái cùng ông nội, ngoại và mẹ

  Trang ảnh gia đình (1) (2)
  Č
  ą
  ď
  IMG_0204.jpg
  (1419k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:28 AM
  ą
  ď
  IMG_0208.jpg
  (1584k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:29 AM
  ą
  ď
  IMG_0211.jpg
  (1719k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:31 AM
  ą
  ď
  IMG_0213.jpg
  (1397k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:35 AM
  ą
  ď
  IMG_0263.jpg
  (1519k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:38 AM
  ą
  ď
  IMG_0269.jpg
  (1951k)
  Nguyen Quang Than,
  Oct 28, 2009, 3:41 AM
  Comments