Hồ sơ báo chí về tiểu thuyết HỘI THỀ của NQ THÂN

TIỂU THUYẾT HỘI THỀ NHẬN GIẢI A 
CUỘC THI TIỂU THUYẾT CỦA HỘI NHÀ VĂN

HỘI THỀ NXB PHỤ NỮ in lần 1 ( 2009)
In lần 2 ( bên trái) 2011


Tinh thần lịch sử trong tiểu thuyết ( Lê Thành Nghị - TC VNQĐ)
Báo Thanh Niên: 
Tổng thuật về quyền sáng tạo của nhà văn qua vụ tranh luận về tiểu thuyết Hội Thề kỳ 1 và kỳ 2
ĐỖ PHẢ:

            

    Comments