vhv04                                                                                                                                                                                                                             VanhienVinh


vhv website

Cám ơn các bạn đến thăm trang web VHV

Những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng -

The Phenomena
The Phenomena (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn kỳ lạ ở Stonehenge
Vòng tròn kỳ lạ ở Stonehenge (Ảnh: dudeman)

Spiderweb Avebury
Ở Spiderweb Avebury  (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill
Vòng tròn hoa ở Silbury Hill  (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill
Vòng tròn hoa ở Silbury Hill  (Ảnh: dudeman)

Những vòng tròn nối tiếp tạo hình chim bồ cầu ở England
Những vòng tròn nối tiếp tạo hình chim bồ cầu ở England (Ảnh: dudeman)


(Ảnh: dudeman)

Cambridgeshire
Cambridgeshire (Ảnh: dudeman)


(Ảnh: dudeman)


(Ảnh: dudeman)


(Ảnh: geocities)

The Crabwood Alien
The Crabwood Alien (Ảnh: mmmgroup.altervista)


(Ảnh: compuserve)


(Ảnh: compuserve)


(Ảnh: compuserve)


(Ảnh: compuserve)


(Ảnh: compuserve)


(Ảnh: compuserve)

 

Đọc thêm: Tìm lời giải cho những vòng tròn bí hiểm