info

Henk Molenaar - zijn handschrift is zijn fingerprint.

Contact: 
email:      henkmolenaaar at gmail punt com   (let hierbij op de drie a's)
telefoon:  015-2563868


Henk wist al op zijn vierde jaar dat hij wilde schilderen. Waar dat vandaan kwam? Terugkijkend zie je dat zijn werk een filosofische inslag heeft. Sommige titels duiden dit. 'Bloemen op het water', refererend aan lijkverbranding in Azië. 'Heiligen', een abstrakt werk dat erg ingehouden aandoet. 

Een gezegde als 'De zee verwijt god dat hij gescheiden is van het land' is een concept geworden dat 15 werken omvat en de geboorte/creativiteit als thema heeft. Dit valt onder minimal art.
 
Eerder tekende hij naturalistisch. Veel landschappen, stillevens, later thematisch: 'A rose is a rose' (collectie Prinsenhof, Delft) - dit zijn 100 getekende rozen die steeds abstrakter werden. 

De aquarellen die veelal buiten tot stand komen zijn impressionistisch van aard. De olieverfschilderijen zijn meer expressionistisch. Alles ontwikkelt zich naar de abstraktie, met oog voor ritme, ruimte en licht. 'Het licht is overal anders.' Aan sommige aquarellen is te zien waar ze ontstaan zijn - Noordzee, Algarve, 'n tropisch eiland.

Henk Molenaar voelt zich schatplichting aan Van Gogh, Mondriaan en Schoonhoven. Leven en schilderen vallen voor hem samen. Schilderen is een poging (?) om te overleven, mogelijk door de tijd heen. 'Mijn schilderen zegt iets over mijn manier van leven, soms moeizaam - maar dat is het leven zelf - ook dankbaar: iets op jezelf veroveren.' 

'Een stil proces.'

R. Nola

Kijk ook op de andere sites met werk van Henk Molenaar:
http://henkmolenaar.nl/


Comments