HomeHọ tên : Văn Đình Sơn Thọ
Chức danh khoa học:  PGS.TS
Phó Viện Trưởng Viện  Khoa học công nghệ Quốc Tế Việt Nam Nhật Bản 
Giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa Học

Điện thoại: 0973604372
Email:  tho.vandinhson@hust.edu.vn;
              thovds@gmail.com; thovds@yahoo.com

Giảng dạy môn:

Đại học : Công nghệ chuyển hóa nhiên liệu rắn, Hóa học than, Phụ gia sản phẩm dầu mỏ

Cao học  : Nhiên liệu tổng hợp, Chất hoạt động bề mặt

Chuyên môn chính 

  •  - Nhiên liệu than, nhiên liệu sinh khối 
  • -  Nhiên liệu sinh học (bioethanol, biodiesel)
  • -  Sản xuất diesel sinh học từ cây Jatropha Việt Nam
  • -  Tư vấn sử dụng hợp lý  nguồn nhiên liệu than, dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ
  • -  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm dầu mỏ, than đá, dầu nhờn...

DO DUNG LƯỢNG SITE CÓ HẠN NÊN CHÚNG TÔI CHỈ UPDATE CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

CÁC KẾT QUẢ KHÁC SẼ ĐƯỢC UPLOAD THEO ĐƯỜNG LINK GỬI QUA EMAIL NẾU NHẬN ĐƯỢC YÊU CẦU.

XIN CÁM ƠN.             Hội thảo với chuyên gia Đức tháng 2 năm 2017VTC10 đưa tin hội thảo 2/2017