HomeHọ tên : Văn Đình Sơn Thọ
Chức danh khoa học:  PGS.TS
Phó Viện Trưởng Viện  Khoa học công nghệ Quốc Tế Việt Nam Nhật Bản 
Giảng viên Viện Kỹ thuật Hóa Học

Điện thoại: 0973604372
Email:  tho.vandinhson@hust.edu.vn;
              thovds@gmail.com; thovds@yahoo.com

Giảng dạy môn:

Đại học : Công nghệ chuyển hóa nhiên liệu rắn, Hóa học than, Phụ gia sản phẩm dầu mỏ

Cao học  : Nhiên liệu tổng hợp, Chất hoạt động bề mặt

Chuyên môn chính 

  • - Nhiên liệu than, nhiên liệu sinh khối 
  • - Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp
  • - Nhiên liệu sinh học (bioethanol, biodiesel
  • - Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm dầu mỏ, than đá, dầu nhờn...

DO DUNG LƯỢNG SITE CÓ HẠN NÊN CHÚNG TÔI CHỈ UPDATE CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

CÁC KẾT QUẢ KHÁC SẼ ĐƯỢC UPLOAD THEO ĐƯỜNG LINK GỬI QUA EMAIL NẾU NHẬN ĐƯỢC YÊU CẦU.

XIN CÁM ƠN. YouTube Video


VTC10 đưa tin hội thảo 2/2017


YouTube VideoYouTube Video