- Chứng minh: Chớ nên tự phụ

CM: Chớ nên tự phụ

 
 

 


Bài làm

         

Nếu ca dao là sui ngun dân tc, hướng ta đến cái chân, thin, mĩ ca cuc đi thì tc ng là kho sách b thế dy cho ta tr thành người tt, người khôn ngoan. Tc ng luôn cho ta nhng triết lý sng hay, rút ra kinh nghim trong cuc sng và qua đó tôi biết rng: “Con người có trăm tính tt và muôn vàn thói xu”. “T ph” là thói xu luôn làm tôi tht bi trong mi hoàn cnh, dù tôi là k có sc lc đến c nào, vì vy mi người chúng ta “ch nên t ph”. Chúng ta hiu gì, biết gì t câu tc ng đó ?

 

          “T ph” là gì ? T ph là t cao, t đi, t đc, đánh giá cao mình trước mt người khác. “T ph” là không biết lng nghe, không chu hc hi, luôn coi mình là trên hết thiên h. Nhng người có tính t ph s t cho mình “có quyn” không tuân th các qui đnh, chun mc đã có trong gia đình, t chc hoc cng đng xã hi. Hai nhà nghiên cu người M đã phán rng: “Nếu nhng người t tin s có mc đ hướng ngi, hòa đng, t trng và ngay thng cao hơn thì tính t ph thường gn lin vi s ích k và s th thn. “Mt thy cô giáo luôn t ph v tài năng ging dy ca mình.” Tôi còn nh, chú k vi tôi sau khi giao lưu vi người Nht, và người Nht y đã nói rng: “Khi mười thng Nht phi s mt người Vit Nam thì mt ngày nào đó trong thi c mười thng Vit Nam s s mt thng Nht.” Tóm li “t ph” là thói xu luôn làm mi người tht bi, b mi người xa lánh.

 

          Vì sao con người có thói “t ph” ? Bi cái tôi trong mi người luôn tn ti. Thông thường tính “t ph” xut hin nhng người tài gii, thông minh. “Hn biết mình thông minh, tài gii nên rt t ph.” Đng thi do trình đ nhn thc không phù h, không chính xác nên dn đến hin tượng t đánh giá quá cao thành tích ca mình trong mi quan h tng hòa ca gia đình, t chc cng đng hay toàn xã hi. Cuc đi không ai hoàn ho c, ai cũng mt ln đã t tri qua trong cuc đòi mình. Các bn đã bao gi hi: “Mt đt nước mnh m, công ngh tiên tiến như nước Mĩ đã không giành được s thng li trong cuc xâm lược Vit Nam ta chưa ?” Mt đt nước mnh m như Mĩ luôn có thói kiêu căng, t ph, luôn cho mình là k thng li, không bao gi tht bi và c như thế Mĩ đã chuc ly tht bi.

         

          Vì sao “ch nên t ph” ? Vì hiu biết ca mt người không th nào có th đem so sánh vi bin tri thc ca nhân loi. “Điu ta biết ch là ht cát nh gia sa mc, là git nước gia đi dương mênh mông.” Theo M.Captông đã tng nói: “Người nào tô đi mtheem v quan trng cho công vic tm thường, thì người đó là k tm thường trong nhng vic quan trng.” Còn hơn thế na, Paplôp đã khng đnh: “Đng bao gi nghĩ rng bn đã biết tt c mi điu và dù người ta có đánh giá bn cao đến đâu na, bn vn phi luôn có lòng dũng cm t nh: ta là k dt nát. Đng đ tính t ngo, t ph xm chiếm bn. Vì nó, bn có th bướng bnh ch cn tán thành, vì nó, bn s t chi li khuyên có ích và s giúp đ thân ái, vì nó, bn s mt mc đ khách quan.” Tóm li tôi đã rút ra được rng: “Sng đi phi biết nhìn lên và không biết nhìn xung.”

 

          Tác hi ca “t ph” như thế nào ? Người t ph không biết lng nghe, không ch hc hi, luôn t thu mình trong v c ca cá nhân, nên d b lc hu, chm tiến. Người t ph không bao gi nhn được s yêu mến, n trng ca mi người, mà thay vào đó là s xa lánh, rùng ry, mit khinh. Hơn thế na “t ph” là thói xu có hi. Nó làm cho người ta o tượng v mình. Tài năng ch chút đnh nhưng li tưởng mình là thiên tài, đ ri ny sinh thói huênh hoang, khoác lác, hm hĩnh đến mc l bch, đáng ghét. K t ph ngi đâu cũng thích nói v mình, khoe khoang cái mình có, thm chí ba đt, thi phng c nhng cái mình không h có đ tha mn tính thích hơn ca con người. Vì không nhn thc đúng đn v bn thân nên k mc bnh “t ph” khó có th thành công lâu dài và ít nhn được s ng h ca s đông. Tính t ph s nh hưởng tiêu cc đến s phát trin ca con người. Nhng người kiêu ngo s hình thành bc màn ngăn cách vi thế gii bên ngoài.

 

          Đ khc ph thói t ph mi người chúng ta phi: sng khiêm nhường, hòa đng vi mi người. Luôn biết lng nghe, không ngng hc hi. Dám phê bình và t phê bình bn thân mình, không nên du dt. Biết tán thưởng thành tích ca người khác, biết giá tr ca tính đng đi đ hòa nhp được vi bn bè. Khi gp tht bi, bn hãy luôn luôn nh rng: “Tht bi luôn là bài hc tt cho s thành công sau này.” Phi sm tránh xa khi ánh hào quang ca nhng li khen ngi. “Mình cao còn có người khác cao hơn, không ai hoàn ho c.” Chúng ta phi coi, tu dưỡng bn thân đc tính khiêm tt. “Khiêm tn là mt loi nhân đc tu chnh thói t ph.” Phi c gng luyn tp đc khiêm tón dù khó khăn cách my cũng chng ngi ngùng. Thi gian và s bn b rt càn thiết cho vic b bt tính t ph. Chúng ta không th biến đi bn cht ca thói t ph trong mt sm mt chiu.

 

          Làm sao có th k hết được ni dung ca thói “t ph”. Bởi vì nó quá sâu xa và triết lý. Nó ging như chiếc máy d báo được tương lai, nó ch cho ta biết m phn ct lõi nào đó v thói t ph, khuyên răng ta “ch nên t ph”. Tôi – bn thân là mt hc sinh, luôn to đng tính khiêm tn, không nên t ph trong công vic ht tp. Nếu ai đã tp được đc khiêm tn thì khi đó trước mt ta ánh lên màu hng hnh phúc, mt n cười hài lòng và đy kiêu hãnh. 

ĉ
Dũng Phạm,
06:07, 5 thg 2, 2012
Comments