Home

THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐẢNG
________

Admin: Phạm Văn
ĐT: 0918053539; E-mail: phamvanuynh@gmail.com

Video Khai mạc Đại hội XII của Đảng


Phát biểu tham luận của đại biểu tại ĐH XII


Video: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng


Văn kiện Đại hội XII của Đảng

 • Phân công nhiệm vụ Ủy viên BCT, Ban Bí thư Ngày 4.2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII nhận nhiệm vụ như sau:   Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với các chức danh sau:   + Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.   + Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.   + Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.   + Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính ...
  Được đăng 07:55, 5 thg 2, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20- 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng.   Nghị quyết Đại hội XII tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội.   Nghị quyết đánh giá tổng ...
  Được đăng 05:40, 29 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư  Diễn văn bế mạc Đại hội XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng    Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,   Thưa các vị đại biểu khách quý,   Thưa toàn thể Đại hội,   Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.   Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng : Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá ...
  Được đăng 06:08, 29 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư  TỔNG BÍ THƯ: NGUYỄN PHÚ TRỌNG  TRẦN ĐẠI QUANG  NGUYỄN THIỆN NHÂN  TRẦN QUỐC VƯỢNG  TÒNG THỊ PHÓNG  NGÔ XUÂN LỊCH  NGUYỄN VĂN BÌNH     NGUYỄN HÒA BÌNH  NGUYỄN XUÂN PHÚC  ĐINH THẾ HUYNH  HOÀNG TRUNG HẢI  ĐINH LA THĂNG  TÔ LÂM  TRƯƠNG THỊ MAI       BAN BÍ THƯ       LƯƠNG CƯỜNG   NGUYỄN THỊ KIM NGÂN  PHẠM MINH CHÍNH  PHẠM BÌNH MINH  VƯƠNG ĐÌNH HUỆ  VÕ VĂN THƯỞNG  TRƯƠNG HÒA BÌNH    NGUYỄN VĂN NÊN     Lưu ý: Xem thêm tệp đính kèm Danh sách có năm sinh, quê quán, chức vụ.  
  Được đăng 00:06, 28 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Danh sách 200 ủy viên BCH Trung ương khóa XII Chiều 26/1, Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.   7 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có tên trong danh sách Ban chấp hành khóa XII gồm các ông: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân và các bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng.   Ủy viên nhiều tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944, Tổng bí thư khóa XI). Hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976, Bí thư Tỉnh ủy Kiên ...
  Được đăng 20:06, 26 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Hội liên hiệp Phụ nữ VN Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ    Tham luận về chủ đề: "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu rõ: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển tài năng. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách đối với ...
  Được đăng 05:44, 26 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Làm tốt an sinh xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế   Đọc tham luận với chủ đề "Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội", đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định: bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản ...
  Được đăng 05:30, 26 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Tòa án nhân dân tối cao Ngày 23/01/2016, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã có bài tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.   Bài tham luận có tiêu đề “Tòa án nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”.   Tham luận đã nêu rõ, cùng với những thành tựu của đất nước đã đạt được qua 30 năm đổi mới, trong những năm qua, kết quả việc triển ...
  Được đăng 05:16, 26 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Làm thế nào xây dựng, phát triển con người, văn hóa Việt Nam một cách hiệu quả trong nền kinh tế thị trường là một nhiệm vụ đầy khó khăn.   Phát biểu tham luận tại Đại hội XII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, “Vai trò của văn hóa ngày càng được các quốc gia đề cao, coi trọng. Văn hóa trở thành một trong các trụ cột của phát triển bền vững, là động lực của quá trình hiện đại hóa, là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia”.   Hoàn thiện thể chế về văn ...
  Được đăng 20:07, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Tổng liên đoàn Lao động Đại biểu Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng XII, trong sáng 23-1.   Cho phép tôi thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam xin cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công đoàn.   Đặc biệt chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản ...
  Được đăng 19:42, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Ban Kinh tế Trung ương Tham luận có tiêu đề: “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020”   Sáng 23/1/2016, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương trình bày tham luận “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020”.   Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  Kính thưa Đại hội, Thay mặt Ban Kinh tế Trung ...
  Được đăng 02:20, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Bộ Công Thương Toàn văn tham luận do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh trình bày tại Đại hội Đảng 12   Sáng 22/1/2016, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, đồng chí Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương trình bày tham luận “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới”.    Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,   Kính thưa các vị khách quý,   Kính thưa Đại hội,   Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới ...
  Được đăng 02:10, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Trung ương Đoàn thanh niên Sáng 23/1, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trình bày tham luận “ Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ"     Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,   Kính thưa Đại hội và các đồng chí đại biểu khách quý,   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ vinh dự, tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Qua các hội nghị, diễn đàn góp ý, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã bày tỏ ...
  Được đăng 02:01, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của thành phố Hà Nội Sáng 22/1, tại Đại hội Đảng XII, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội trình bày tham luận "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng".     Kính thưa Đoàn Chủ tịch!   Kính thưa các Đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước!   Kính thưa toàn thể Đại hội!   Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô trong bối ...
  Được đăng 01:51, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của PTTg, Bộ trưởng Phạm Bình Minh Toàn văn bài tham luận của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại ngày thảo luận thứ hai của Đại hội Đảng lần thứ XII.  Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  Kính thưa Đại hội,  Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động rất phức tạp và khó lường tác động tới an ninh và phát triển của đất nước, công tác đối ngoại đã được triển khai chủ động, đồng bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều thành tựu to ...
  Được đăng 01:40, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh  Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh vừa trình bày bản tham luận tâm huyết tại Đại hội 12 của Đảng. Theo đó, Bộ trưởng đưa ra những con số báo động về kinh tế nước nhà. Trình bày bản tham luận, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh chỉ rõ: "Từ 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng gần bốn lần, tỉ lệ hộ nghèo từ trên 50% xuống dưới 5%. Những thành tựu của công cuộc đổi mới không thể phủ nhận.  Tuy nhiên, chúng ta vẫn là nước nghèo, vì thế chưa thể bằng lòng, thỏa mãn, nhất là khi nhìn lại mình trong tương quan với các nước bên cạnh có ...
  Được đăng 06:00, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Đảng bộ Giao thông Vận tải Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đạiThay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã tham luận về "Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh," làm rõ một số kết quả nổi bật của ngành Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và những giải pháp có tính đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong những năm tới.Đồng chí Đinh La Thăng nêu rõ: Nghị quyết Đại ...
  Được đăng 00:23, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Ban Đối ngoại Trung ương Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoạiĐồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đóng góp một số ý kiến về công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, nhằm triển khai một cách đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới.​​Trong thời gian tới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đất nước ta sẽ bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hơn trong bối cảnh ...
  Được đăng 00:16, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Ban Tuyên giáo Trung ương Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáoVới tham luận "Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới," đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối ...
  Được đăng 00:13, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Đại tướng Trần Đại Quang Sáng 22/1, tại Đại hội Đảng 12, Đại tướng Trần Đại Quang trình bày tham luận “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước"Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!Kính thưa các vị khách quý!Kính thưa toàn thể Đại hội!Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Để làm sáng tỏ nội dung bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong các văn ...
  Được đăng 00:03, 24 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Đảng bộ Quân đội Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốcThay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trình bày tham luận "Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc."Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhận định Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng ...
  Được đăng 23:47, 23 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Mở đầu phiên thảo luận (sáng 22/01), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh." Tham luận nêu rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy ...
  Được đăng 23:34, 23 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo về các văn kiện Đại hội Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 21 tháng 01 năm 2016  Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá ...
  Được đăng 06:38, 23 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Diễn văn khai mạc Đại hội Diễn văn khai mạc  Sáng 21/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.   Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tôi nhiệt ...
  Được đăng 06:33, 23 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo về các văn kiện Đại hội của Đảng Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 21 tháng 01 năm 2016 Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá ...
  Được đăng 06:22, 23 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
Hiển thị bài đăng 1 - 25trong tổng số 26. Xem nội dung khác »

Văn kiện Đại hội XI

 • Danh sách Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW khóa XI Sáng 19/1, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.I- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí: 1- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng 2- Đồng chí Trương Tấn Sang 3- Đồng chí Phùng Quang Thanh  4- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng 5- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng 6- Đồng chí Lê Hồng Anh 7- Đồng chí Lê Thanh Hải 8- Đồng chí Tô Huy Rứa 9- Đồng chí Phạm Quang Nghị10- Đồng chí Trần Đại Quang 11- Đồng chí Tòng Thị Phóng 12 ...
  Được đăng 22:48, 18 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI BIÊN BẢN kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI ----- Đoàn Thư ký đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đoàn Thư ký xin báo cáo Đại hội kết quả như sau : - Tổng số đại biểu được mời tham dự Đại hội XI : 1.377 đồng chí. - Tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội XI : 1.376 đồng chí. - Tổng số phiếu phát ra : 1.376. - Tổng số phiếu thu về : 1.374. - Số phiếu hợp lệ : 1 ...
  Được đăng 22:18, 18 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Danh sách Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Khoá XI   Sáng ngày 18/1, trong phiên họp toàn thể tại Hội trường, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố Danh sách chính thức các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI. Sau đây là toàn bộ Danh sách.           danh sách UỶ VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI               1.     Hoàng Tuấn Anh UVTWĐ, Bộ tr­ưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch           2.     Lê Hồng Anh UVBCT, Đại tướng, Bộ tr­ưởng Bộ Công an           3.     Lê Thị Thu Ba UVTWĐ, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban T­ư pháp của Quốc hội           4.     ...
  Được đăng 06:29, 18 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch     Sáng 18/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (khoá X) đã trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng.         Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Thưa các đồng chí, Từ chiều ngày 12-01 đến hết ngày 14-01-2011, Đại hội thảo luận phần văn kiện. Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến rất phong ...
  Được đăng 06:17, 18 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có bài tham luận với chủ đề: “Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Sau đây là những nội dung chính của bản tham luận.   ... Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X khẳng định, bài học kinh nghiệm đầu tiên từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đảng X là “trong bất kỳ tình huống nào, phải ...
  Được đăng 04:55, 15 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Phát triển nền kinh tế tri thức Việt Nam lớn mạnh  Tại phiên họp chiều 14/1 Đại hội XI của Đảng, ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã trình bày tham luận “Xây dựng đội ngũ tri thức Việt Nam lớn mạnh từng bước phát triển nền kinh tế tri thức. Xin trích giới thiệu bài tham luận trên … Để phát triển nền kinh tế tri thức cần phải có đội ngũ tri thức nhiều về số lượng và cao về chất lượng, đồng thời phải có cơ chế thích hợp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Muốn vậy, một mặt cần khuyến khích ...
  Được đăng 23:36, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh   Sáng ngày 14/1, tham gia thảo luận tại Hội trường, thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, UV BCH Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã có bài phát biểu tham luận tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.  Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! Kính thưa các đồng chí đại biểu! Thưa đại hội! Hòa cùng khí thế phấn khởi, tin tưởng của quân và dân cả nước, trong nhiều tháng qua, giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức Công đoàn trên mọi miền đất nước có nhiều phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, lập thành tích xuất sắc dâng lên ...
  Được đăng 23:29, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Phát huy vai trò xung kích của thanh niên   Tại phiên họp ngày 14/1 Đại hội XI của Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham luận về chủ đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Mục tiêu “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất ...
  Được đăng 23:26, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Ngày 14-1, tại ngày làm việc thứ ba của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, UVBCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có bản tham luận với nhan đề "Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển bền vững". Sau đây là những nội dung chính được đồng chí Hoàng Tuân Anh đề cập trong bản tham luận.  Trong suốt chặng đường 81 năm lãnh đạo nhân dân,tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ...
  Được đăng 23:18, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng   Tham gia thảo luận tại Hội trường, đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có bài phát biểu tham luận tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.  Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với các Dự thảo văn kiện đã trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin phát biểu tham gia về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Thưa Đại hộicông tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một nhiệm vụ trọng yếu luôn được ...
  Được đăng 06:00, 30 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Những đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng   Sáng ngày 14/1, tại Đại hội XI của Đảng, đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đã trình bày tham luận với tiêu đề “Những đặc trưng thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng”. Sau đây là nội dung cơ bản mà tham luận đã đề cập ...  Chủ nghĩa xã hội (CNXH) theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. CNXH tiến bộ, ưu việt hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng chính ...
  Được đăng 23:11, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo tham luận của đồng chí Võ Hồng Phúc "Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 -Những bài học rút ra để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020" là tiêu đề Báo cáo tham luận của đồng chí Võ Hồng Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên thảo luận tại Hội trường Đại hội XI chiều ngày 13-1. Sau đây là nội dung chính của Báo cáo.Việt Nam dang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại ...
  Được đăng 22:58, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của ông Vũ Hồng Khanh PCT UBND thành phố Hà Nội Tại phiên họp chiều 13/1 Đại hội XI của Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh trình bày tham luận về vấn đề Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. …Một trong những điểm nhấn đặc biệt quan trọng được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 là việc khẳng định Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng, từ chiều rộng sang chiều sâu, tức là thay đổi một trong các yếu tố rất cơ bản đã giúp công cuộc đổi mới đạt được những ...
  Được đăng 23:05, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Tham luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tại phiên họp chiều 13/1, Đại hội XI của Đảng, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận về vấn đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. ... Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công ...
  Được đăng 07:55, 13 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Đại hội thảo luận các văn kiện tại Hội trường Chiều 13/1, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đại hội XI của Đảng thảo luận tại Hội trường, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội.Tại buổi thảo luận, đã có 8 đại biểu phát biểu tham luận: Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận với chủ đề “Kiên định và vận dụng sáng tạo  chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.Đồng chí Võ Hồng Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch ...
  Được đăng 07:51, 13 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Đảng khoá X     Tại phiên khai mạc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.   A- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠOCỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ Năm năm qua, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang, bạo loạn lật đổ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ... diễn ra ở nhiều nơi; thiên ...
  Được đăng 00:27, 13 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng Sáng nay (12-1), tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI. Sau đây là toàn văn Văn kiện quan trọng này.   Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng Đại hội XI của Đảng họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và đã trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiệnCương lĩnh xây ...
  Được đăng 08:05, 12 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Diễn văn khai mạc Đại hội XI của Đảng Sáng 12/1/2011, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc. Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội, Hôm nay, trong những ngày đầu tiên của năm 2011, khi đất nước, dân tộc và Đảng ta bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội lớn và thách thức mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ...
  Được đăng 07:59, 12 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên khai mạc Đúng 8h sáng nay (12-1-2011), Đaị hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thưa Đoàn Chủ tịch, Thưa các đồng chí Theo quy định của Điều lệ Đảng, hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI để thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), quyết định Chiến lược phát triển kinh tế ...
  Được đăng 23:43, 14 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
Hiển thị bài đăng 1 - 19trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Điều lệ Đảng

 • Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng - Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI;  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI,  Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như sau:  1- Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt  1.1- Về tuổi đời  Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi (tính theo năm) khi đủ các điều kiện sau: có sức khoẻ và uy tín, đang ...
  Được đăng 03:27, 4 thg 2, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh.
 • Điều lệ Đảng ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) ----- ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới ...
  Được đăng 23:01, 18 thg 1, 2011 bởi Phạm Văn Uýnh
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Nhật ký làm việc

 • Lớp chuyên viên 2 năm 2010 - Lớp chuyên viên 2, năm 2010.- Thời gian ngày 17 tháng 8 năm 2010. - Địa điểm: Trường Chính trị. - Sĩ số 67 người. - Đối tượng: Chuyên viên. - Số người đang sử dụng máy vi tính vào làm việc tại cơ quan: 50 người. - Số người có chứng chỉ A, B tin học trở lên: 30 người. 
  Được đăng 04:47, 27 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Lớp Chuyên viên 1 năm 2010 Lịch giảng bài lớp Chuyên viên 1 năm 2010.Ngày 20 tháng 7 năm 2010, tại Trường Chính trị. Đối tượng: Chuyên viên. Số người học: 110.
  Được đăng 04:45, 27 thg 1, 2016 bởi Phạm Văn Uýnh
 • Hoàn thành thiết kế trang web TIN HỌC QUẢN LÝ Việc xây dựng trang web cá nhân hoạt động trên mạng đang là xu hướng của giới trí thức, doanh nhân và lớp trẻ hiện nay. Với sự nỗ lực của bản thân, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Google, tôi thiết kế trang web này nhằm cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh để hỗ trợ cho công tác giảng dạy chuyên đề: Tin học trong quản lý. Mong được sự tham gia và đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa.Trân trọng !
  Được đăng 05:09, 15 thg 7, 2010 bởi Phạm Văn Uýnh
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Những linh hồn bất tử