Đạo Phật‎ > ‎

Tuyển Tập Tụng Niệm Thích Trí Thoát

Mỗi vị thầy đều có một sở trường và sở đoản. Có thầy thì thuyết pháp, có thầy thì làm việc từ thiện và có thầy tụng kinh, niệm Phật. Và tụng kinh Niệm Phật hầu như phổ biến bên Tịnh nhiều hơn Thiền. Trong những người tụng kinh mà đã để lại trong tâm tôi một cảm xúc sâu lắng nhất đo là Thượng Tọa Thích Trí Thoát. Giọng tụng của ngài tuy rất buồn nhưng đã len lỏi đi vào tâm thức tôi như 1 bài nhạc mang lại cho tôi cảm giác bình yên, một bài nhạc mà trên thế gian này không một người ca sĩ nào có thể ca hay hơn thầy. Một bài nhạc của sự tỉnh thức, một bài nhạc giúp con người tìm về cái cội, cái gốc xưa kia của mình. 

Download Name Play Size Length
download 48 Loi Nguyen Cua Phat A Di Da - T Tri Thoat
 

 
41.5 MB 60:26 min
 
download A Di Da Phat - T Tri Thoat
 

 
64.2 MB 70:05 min
 
download An Ma Ni Bat Di Hong- T Tri Thoat
 

 
5.9 MB 6:27 min
 
download Cong Phu Khuya-2010- T Tri Thoat
 

 
61.3 MB 66:54 min
 
download Dai Bi Than Chu- T Tri Thoat
 

 
3.8 MB 4:06 min
 
download Kinh A Di Da - Am Han- T Tri Thoat
 

 
41.1 MB 59:52 min
 
download Kinh A Di Da - Viet Nghia- T Tri Thoat
 

 
7.2 MB 41:51 min
 
download Kinh A Di Da-2010- T Tri Thoat
 

 
62.4 MB 68:08 min
 
download Kinh Duoc Su - T Tri Thoat
 

 
13.3 MB 77:25 min
 
download Kinh Pho Mon-Viet Nghia T Tri Thoat
 

 
46 MB 67:00 min
 
download Kinh Pho mon- Han Am- T Tri Thoat
 

 
10.6 MB 61:46 min
 
download Kinh Thu Lang Nghiem - T Tri Thoat
 

 
42.1 MB 61:19 min
 
download Kinh Thu Lang Nghiem- T Tri Thoat
 

 
55.6 MB 60:41 min
 
download Kinh Vo Luong Tho-2010 - T Tri Thoat 01
 

 
57.5 MB 62:47 min
 
download Kinh Vo Luong Tho-2010 - T Tri Thoat 02
 

 
49.6 MB 54:08 min
 
download Kinh Vo Luong Tho-2010 - T Tri Thoat 03
 

 
68.3 MB 74:33 min
 
download Kinh Vo Luong Tho-Viet Nghia- T Tri Thoat
 

 
54.9 MB 191:44 min
 
download Kinh Vu Lan Bao Hieu- T Tri Thoat
 

 
49.7 MB 72:22 min
 
download Kinh Vu Lan-2010- T Tri Thoat
 

 
67.2 MB 73:20 min
 
download Nam Mo A Di Da Phat- T Tri Thoat
 

 
17.2 MB 75:17 min
 
download Nam Mo A Di Da Phat-2010- T Tri Thoat
 

 
60 MB 65:32 min
 
download Niem Phat Duoc Su- T Tri Thoat
 

 
32.2 MB 70:21 min
 
download Niem Phat Kinh Hanh- T Tri Thoat
 

 
62.3 MB 68:01 min
 
download Niem Phat Thich Ca 108- T Tri Thoat
 

 
6.8 MB 7:24 min
 
download Niem Quan The Am- T Tri Thoat
 

 
6.5 MB 7:04 min
 
download Sam Hoi Hong Danh- T Tri Thoat
 

 
29.9 MB 52:19 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Ha 01
 

 
13.6 MB 14:50 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Ha 02
 

 
37.3 MB 40:42 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Ha 03
 

 
13.1 MB 14:18 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Ha 04
 

 
33.5 MB 36:35 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Thuong 01
 

 
51.7 MB 56:25 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Thuong 02
 

 
51.2 MB 55:57 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Trung 01
 

 
13.6 MB 14:50 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Trung 02
 

 
46.8 MB 51:07 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Trung 03
 

 
44.8 MB 48:58 min
 
download Sam Thi Nuoc Tu Bi_Quyen Trung 04
 

 
13.1 MB 14:16 min
 
download Vang Sanh Than Chu- T Tri Thoat
 

 
5.2 MB 15:00 min
 
Comments