Velkommen

Vammen- runners er et udspring fra Viborg Avis- Marathon som startede op i 2000 et samarbejde mellem Viborg Stifts Folkeblad, Viborg Ateletik og motion.
Dette bredte sig som ringe i vandet til de omkring liggende landsbyer.
 
Vammen- runners blev i 2006 dannet af Birthe Houbak.
 
Der er siden løbet mange igennem byen, men for tiden er vi en meget lille flok, der fast løber hver søndag kl 9:00 fra klubhuset på Haugårdsvej.
 
 
 
 
Undersider (2): Løbeudvalget Nyheder