Valokuvaajan ammattitaito

Ammattitaitovaatimukset ovat nopeassa muutoksessa kaikissa informaatiotekniikkaan liittyvissä ammateissa.

 Valokuvaajan ammattitutkinnossa ammatin perusosaamiseen  kuuluu:

  • Valokuvailmaisun hallintaa
  • Studio- ja miljöötyöskentelyn hallintaa
  • Tallennemateriaalien tuntemusta
  • Välineiden hallintaa
  • Ammatti- ja oikeuskäytännön tuntemusta

Valokuvauksen osa-alueita on käytännön työssä on vaikea erotella. Esimerkiksi valokuvailmaisua ei voi olla ilman tekniikkaa. Ilmaisu sisältää paljon hiljaista tietoa, jota voidaan kuitenkin oppia tarkastelemalla valokuvaajan työn lopputuotetta eli valokuvaa. Perinteinen valokuvailmaisu on perustunut klassisen maalaustaiteen realistiseen traditioon. 

Postmodernismi on muuttanut myös valokuvailmaisua, johon kätevän työkalun on tuonut digitaalitekniikka. Uuden tekniikan pioneerit ovat toimineet paljon oman kokemuksen ja hiljaisen tiedon varassa. Nyt dokumentoitua tietoa digitaalitekniikasta löytyy jo kosolti. Tekniikan hallinta ei ilmaisua pysty korvaamaan vaan luovailmaisu on edelleen tekijänsä hiljaisen tiedon varassa.

Studio- ja miljöötyöskentely, sekä väline- ja tallennemateriaalien käsittely on myös muuttunut nopeasti digitalisoitumisen myötä. Uusi tekniikka on jo hyvin dokumentoitu erilaisiin käsikirjoihin ja oppaisiin sekä työturvallisuus ohjeisiin. Valokuvauksen digitalisoituminen on niveltänyt sitä yhä kiinteämmin muihin niin graafiseen kuin uuteenkin mediaan. 

Valokuvaajan ammattisanastokin on muuttunut. Tarvitaan yhteistä kieltä informaatiotekniikan, uuden median ja graafisen median kanssa. Valokuvaajan ammatissa ei enää riitä, että tuottaa valmiin kuva-originaalin. Kuva pitää myös muokata valmiiksi eri medioiden käyttöön. Valokuvaajan pitää hallita graafisen teollisuuden vaatima värierottelu, sillä monista kirjapainoista on poistettu kuvanvalmistusosastot kokonaan. Myös sähköiseen mediaan vaaditaan kuvia, joita ei tarvitse enää asiakkaan muokata. Tämä on merkinnyt valokuvaajan ammatin monipuolistumista. 

Kuvankäsittelystä onkin tullut yhä tärkeämpi valokuvaajan ammatin osaamisalue. Valokuvaajan koulutusta uudistettaessa tämä pitäisi ottaa huomioon.  Nykyaikana valokuvaajan pitää jatkuvasti kouluttaa itseään. Monet toimijat, jotka eivät ole pysyneet muutoksessa mukana ovat pudonneet pois ammatista. Valokuva-alan parhaat ammattilaiset tänä päivänä toimivat myös mentoreina – uuden tekniikan siirtäjinä valokuvaajille, jotka eivät ole vielä siirtyneet digiaikaan.