Jos emme pääse huipulle pyrkikäämme ylätangolle!

Millaisia ammatti-ihmisiä tarvitaan?

"Liian suuret ja nopeat tulosodotukset tekevät mahdottomaksi laajan, kultaiseen sääntöön perustuvan vastuun kantamisen. Ihmisen toive toimia oikein ei saa tilaa toteutua. Pahimmillaan on kyse kilpajuoksusta alas, jolloin lisääntyvä vauraus heikentää tuotteen, yrittämisen, työn ja muun elämän laatua. Ihmisyyteen on liittynyt vuosituhansia ymmärrys kohtuullisuuden välttämättömyydestä " *. 

Esko Aho Sitran johtajana näki ammatillisen koulutuksen tavoitteena huippuosaajien koulutuksen.  Ulkomaiset it-yritykset ovat nähneet Suomen huippuosaajien potentiaalin. Paperimuisti onkin vaihtumassa piimuistiin, kun Summan paperitehtaasta tulee Googlen palvelimien konesali. Riittääkö kaikkien resurssit kuitenkaan huipullle? Vaikka viestintäala on visioissa yksi Suomen tulevaisuuden potentiaalinen menestystekijä, juhlapuheiden tavoite ei toteudu ilman resursseja. 

Ammattioppilaitos voi omalta osaltaan olla kouluttamassa huippuosaajija, mutta minkä tason osaajija alan teollisuus tarvitsee konesalin ylläpitoon? Pitääkö kaikista kouluttaa huippuosaajia? Eikö riitä että annetaan tasokasta koulutusta siihen työhön, mihin alan ammattilaisia tarvitaan? 

“Huipulla ei ole tilaa kaikille - pyrkikäämme siis ylätasangolle! Se on riittävä ja realistinen tavoite meille kaikille” kirjailija Eero Ojasen sanoin.  “Jos taloutta rakennetaan kasvattamaan ja käyttämään vain huippuosaajia, niin eipä voi muuta sanoa kuin että onpa harvinaisen tehoton ja kannattamaton yhteiskunta”. 

Ojasen mukaan nuorille tuputetaan lapsesta asti ajatusmallia, että vain kilpailemalla pärjää. “En yhtään ihmettele sitä, että monet jäävät jo lähtötelineisiin ja luovuttavat, sillä kilpailussa palkintoja jaetaan vain muutamille, hävinneitä on huomattavasti enemmän”. 

Ojasen mukaan yhteiskuntamme joutuu jatkossa pakostakin sopeutumaan yhteisvastuun ja kohtuuden tielle, sillä kilpailun ja tehokkuuden tie on kohta kuljettu loppuun, mikä näkyy yhteiskunnassamme valitettavan monella sektorilla ihmisten uupumisena. "Panostakaamme voimavaroja siis niihin, jotka todella apua tarvitsevat" (Salminen 2004, Ojanen 2004).

Ammattioppilaitoksen pitää nähdä oma roolinsa ammatillisen koulutuksen kentässä. Se tarjoaa perusvalmiudet kaikille halukkaille. Koulujärjestelmästä on pussinpohjat poistettu. Huippuosaajilla on mahdollisuus jatkaa opiskeluaan aina korkeimaan mahdolliseen tutkintoon. Voimme rauhallisin mielin todeta, että me lähetämme huippuosaajat matkaan. He löytävät kyllä polkunsa. Ammatillisen erityisopettajan tehtävä on jakaa opettajan vastuuta, niin että jaksamme valmentaa heikoimmatkin opiskelijat ylätasangolle.

* ) Me olemme ruumiillisia, rajallisia ihmisiä. Kohtuus on ihmisen mittaista, ihmisen ja muun luomakunnan mittaista. Se on terveen järjen ja sydämen käyttämistä mittapuuna. Kohtuus on vaikea taito realiteettien puristuksessa. Mutta ei mahdoton. Ihmisten sisäinen halu toimia oikein ja yhä laajeneva ymmärrys nykyisen tilanteen kohtuuttomista puolista voi olla muutoksen lähde. Muutoksen, joka auttaa pitämään talouden omalla arvokkaalla paikallaan, hyvän elämän tuojana" (Paarma 2004).