Av-viestinnän perustutkinnon ammatilliset aineet

Av-viestinnän perustutkinto

Tässä luetellaan nykymuotoinen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset opinnot (120 ov). Ammatilliset opinnot käsittävät 90 ov. Ne sisältää 30 ov tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Koulutusohjelmaan kuuluvia ammatillisia opintoja on 60 ov. Ne tarjotaan 15 ov laajuisina kokonaisuuksina. Lisäksi tutkintoon sisältyy 20 ov yhteisiä yleissivistäviä opintoja sekä 10 ov vapaasti valittavia opintoja. Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan syksyllä 2010.


YHTEISETOPINNOT 20 ov 

Pakolliset opintokokonaisuudet   16 ov 

Valinnaiset opintokokonaisuudet   4 ov 


AMMATILLISET OPINNOT 90 ov

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov 


TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 30 ov 

(Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen)


KOULUTUSOHJELMAN (VALINNAISET) AMMATILLISET OPINNOT 60 ov 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov  

     

Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov ja vähintään 2 ov:n opinnäytetyö. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. 


Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 ov

- eettisten, taiteellisten ja kulttuuristen perusteiden käyttö viestinnän ilmaisussa
- valokuvien ottaminen, valokuvien valmistaminen ja kuvankäsittely sekä valokuvailmaisu
- videokuvaaminen, editointi, valaisu sekä videokuvauksen ilmaisu
- värien, typografian ja kuvasommittelun viestinnällinen soveltaminen
- dramaturginen kuvan, äänen ja valon yhteensovittaminen
- äänitekniikan soveltaminen
- valaisutekniikan soveltaminen
- joukkoviestinnän analysointi
- vuorovaikutteinen toiminta ja oma ilmaisu
- audiovisuaalisen viestintäalan ammattienglanti
- tuotannon suunnittelu ja hallinta
- multimediajulkaiseminen

Koulutusohjelman ammatilliset opintokokonaisuudet  4 x 15 ov 

Video-, televisio- ja elokuvailmaisu
- kuvailmaisu
Video-, televisio- ja elokuvatekniikka
- video-, televisio- tai elokuvatekniikan käyttö
Video-, televisio- elokuvatyö
- ryhmä- ja projektityön tekeminen

Ääni-ilmaisu
- kuulemiseen liittyvä havaintopsykologian ja dramaturgian soveltaminen ääni-ilmaisussa
- puheilmaisu sekä ääni-ilmaisun eri tekijöiden erottaminen ja analysointi
Äänitekniikka
- äänityön tekniikan hallinta
- äänen fysikaalisten perusteiden soveltaminen äänityössä
Äänityö
- äänenkäsittelysovellutusten käyttö
- äänen teknisen laadun arviointi
- äänityön laitteistojen kokoaminen ja kytkentä sekä äänentallennus, äänen jälkikäsittely ja
äänentoisto

Valokuvatuotanto
- valokuvan tuottaminen
Kuvanvalmistus
- valotetun materiaalin kehittäminen, vedostaminen sekä valmiin kuvan arkistointi
Kuvankäsittely
- kuvan digitointi, käsittely ja tulostaminen

Valoilmaisu
- valoilmaisun ja valon havaintopsykologian soveltaminen
Valaisutekniikka
- valon fysiikan soveltaminen ja valaisulaitteiston käyttö
Valaisutyö
- valaisutyöskentelyyn tarvittavien kokonaisuuksien sekä työ- ja sähköturvallisuuden hallinta

Multimediailmaisu
- multimediailmaisun viestinnällinen osaaminen
Multimediatekniikka
- multimediatekniikan soveltaminen
Multimediatuotanto
- multimediatuotannon kokonaisuuden ymmärtäminen ja oman työn hallinta sen osana

Graafisen viestinnän ilmaisu
- graafisen viestinnän ilmaisukeinot
Graafisen viestinnän tekniikka ja tuotanto
- graafisen viestinnän tuotantoprosessien hallinta ja toteuttaminen

Tuotannonhallinta
- työtehtävät tuotannonhallinnassa
Tuotantotalous ja yrittäjyys
- tuotannon talouden hallinta ja yrittäjyys
Tapahtumatuotannon tekniikka
- tapahtumatuotannon esitystekniikan hallinta

Valinnaiset opinnot 10 ov
- alueellisten tarpeiden mukaisia tai syventäviä ammatillisia opintoja
- (osin kaikille aloille yhteisiä tai lukio-opintoja)
- ammatillisia tavoitteita tai opiskelijan persoonallisuuden kasvua tukevia opintoja