Nyt voit osallistua audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon uudistamiseen

Av-alan tutkinnon uudistaminen

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintoja ollaan täydentämässä alan työelämän tarpeista Tallennetuotannon osatutkinnolla, Pelialanammattitutkinnolla ja Animaatio-osaamisen erikoisammattitutkinnolla.

Av-alan nykymuotoinen koulutus ja tutkinnot syntyi 2000-luvun alussa. Tutkinto laadittiin alunperin lähtökohtana alan opetuksen tarpeet, eikä työelämän tarpeita ei osattu tarpeeksi huomioida. Työssäoppimisen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt toivat nämä puuttet esille. 

Opetusministeri on linjannut ammatillisen opetuksen suuntaviivoja. Niissä korostuu yrittäjyys, yritysten ja ammatillisen erityisopetuksen tarpeiden huomioiminen. Tutkinnon perusteiden pitäisi vastata työelämän rakennetta ja tarpeita, niin että tutkinto voidaan suorittaa myös osina ja työelämän kokemus voidaan hyväksilukea osana tutkintoa.

Opetushallistuksen toimeksiannosta  "Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi" (Leinonen & Haikola 2008). Viimeksimainitun selvityksen pohjalta Ammattiopisto Lappia nimettiin kesällä 2008 valmistelemaan audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnonopetussuunnitelman uusimista. Työryhmää johti  Mika LeinonenAlan ammattilaisten, yrittäjien ja järjestöjen on ollut mahdollisuus osallistua tutkinnon uudistamiseen.

Audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon uudistus 2010 on perustunut alan osaamistarpeiden selvitykseen. Av-alan osaamistarpeista on 2000-luvulla tehty kaksi laajaa selvitystä. Vuonna 2006 valmistui Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen tekemä selvitys viestintäalan ammattikuvista ja koulutustarpeista (Raittila, Olin ja Stenvall-Virtanen 2006).  

Vuonna 2011 käynnistyi toimialan aloitteesta CGI (engl. Computer Generated Imaging) -hanke. Sen tavoitteena on kehittää tietokonegrafiikan ja animaation osaamista digitaalisessa muodossa olevan visuaalisen materiaalin muokkaamiseksi hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hanketta on rahoittaneet Uudenmaan ELY-keskus sekä Helsingin kaupunki. CGI-toimialakartoitus joka luovutettiin työ- ja elinkeinoministeri Häkämiehelle 20.3.2012. 

Animaatiotekniikan osaaminen on entistä keskeisemmässä roolissa kilpailukykyisten tuotteiden, palveluiden, prosessien sekä liiketoiminnan kehittämisessä. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta on ehdottanut erikoisammattitutkintoa CGI-taitojen kehittämiseksi. 

Peliala on nyt kovassa nosteessa ja työllistymisnäkymät hyvät. Suomalainen pelivalmistus on maalimanluokkaa, ja alalla tarvitaan korkeampaa osaamista. Uusi pelialan ammattitutkinto onkin täydentämässä alan osaamistarpeita syksyllä 2012. 

Tallennetuotannon tutkinnonosa tulee av-alan perustutkintoon 1.8.2012 alkaen. Tarve täydentää perustutkintoa on noussut työelämän tarpeista. Tallennetuotannon ammattilaiset työskentelevät av-alalla tekstin, äänen, liikkuvan kuvan tai kolmiulotteisten mallien tallennukseen ja jakeluun liittyvissä tuotantotehtävissä. Tallennetuotannon tutkinnonosa (20 ov) on mahdollisuus suorittaa myös osatutkintona.

Aiheesta muualla