Labdien!

Seminārs "Mediju pratība" 15.03.2017.

Prezentācija

MA seminārs 28.10.2013. „Drošība internetā, kibernoziegumi”

Valsts Policijas Vidzemes pārvaldes Prevencijas grupas vecākās inspektores Daces Jukāmas materiāli:
Prezentācijas:Fragmenti no Krimināllikuma un Civillikuma, kas var noderēt...

Skolotājas Indras Kažokas veidotais materiāls:
Stundas "Drošība internetā" plāns. Paredzēts 5. vai 6. klasei.

Skolotāja Ulda Jansona darbi:
Prezentācija un praktiskais darbs par kriptogrāfiju - vidusskolas programmētājiem un teorijas testi pamatskolēniem - šeit
Programmēšanas uzdevumu izlases un kontroldarbi (pamatā no Perevalovas tulkots, labots, noformēts)

Jaunums 2012./13.m.g. 5. - 7.klašu olimpiādē!

Augusta sanāksmē tika nolemts, ka 7.klasei krustvārdu mīklas vai testa vietā jāveido uzdevums ar algoritmisku ievirzi - blokshēma. Esmu sagatavojusi paraugu, kuru nododu Jūsu vērtēšanai.

Vidusskolu komandu olimpiāde informātikā

2014./15.mācību gads
2013./14. mācību gads
Prezentācijas uzdevums: sagatavot prezentāciju par tēmu "Privātums un datu aizsardzība". (Uzdevuma autore: Vidzemes Augstskolas profesore, Dr.paed.Sarma Cakula
2012./13. mācību gads
Nolikums
Prezentācijas uzdevums: sagatavot prezentāciju par to, kas ir RISC procesori,  ar kādu mērķi tie radīti, kur tos izmanto un kāda ir to nozīme. (Uzdevuma autors: Sandris Sietinsons, VA)
Word
Excel
2011./12. mācību gads

Mājasdarbs: prezentācija par tēmu "Mākoņošana"
Word
Excel
2010./11. mācību gads
Mājasdarbs: prezentācija par tēmu "Ko Čarlzs Bebidžs teiktu par..."
Word un Excel uzdevumi

Iepriekšējo gadu 5. - 7. klašu informātikas olimpiāžu uzdevumu komplekti

2010.11.
2009.10.
2008.09.

Seminārs 3.1.2112.
MA vadītāju sanāksmes materiāli:
 • Viestura Vēža prezentācija
 • Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS jaunās versijas iespējas. Andris Paikens - prezentācija
 • Dators un veselība. Linda Matisāne - prezentācija
 • Mašīntulkošana. Inguna Skadiņa - prezentācija
 • Tīmekļa lappušu veidošanas rīki. Alīna Vasiļjeva - prezentācija
 • Lattelecom Tehnology IT olimpiāde. Agija Līvzemniece - prezentācija
 • Kārlis Veiss - par pamatskolas mācību komplektu un neklātienes programmētāju skolu. Prezentācija
 • SIA Anazana piedāvājumi skolām. Lidija Sokolnija - prezentācija
Kolēģu veidotie mācību materiāli.
Liels paldies visiem, kas piedalījās ar saviem darbiem!
5. klasei:
 • Word darbiņš par rakstzīmju noformēšanu. Teksta datnē ir gan paraugs, gan sagatave. Autore - Māra Ozola, Jeru pamatskola.
 • Pārbaudes darbs par grafisko lietotni Paint. Autore - Māra Ozola, Jeru pamatskola.
 • Uzdevums par datorkomplekta sastādīšanu - bmp tipa dokumentā ir sastāvdaļas, kas jāsavieno. Dažas ir liekas... Autore - Rudīte Ortlova, V2V
 • PowerPoint uzdevums, piemērots tēmas noslēguma kontroldarbam. Autors - Jānis Ločmelis, Naukšēnu novada vidusskola.
6. klasei:
 • Word uzdevums par tabulu izveidošanu un noformēšanu. Autors - Jānis Ločmelis, Naukšēnu novada vidusskola.
7. klasei:
 • Uzdevums par informācijas meklēšanu. Autore Indra Kažoka, VVģ.
 • Uzdevums par programmatūras veidiem un licencēm. Jāsagatavo konspekts, izmantojot mācību grāmatu un interneta resursus. Autore - Indra Kažoka, VVģ.
 • Excel pārbaudes darbs par funkcijām. Uzdevumā ir ietverts arī if un countif. Autore - Māra Ozola, Jeru pamatskola.
 • Excel uzdevumi par funkcijām. 3 darblapas. Uzdevumā ietvertas funkcijas if un countif.
 • Excel uzdevums par funkcijām.
 • Excel uzdevumi ar automātisku rezultātu pārbaudi. Auto.xls - 6. klases vielas atkārtojums. Pirmklasnieki.xls - dažādi aprēķini. Jāizmanto absolūtā adresācija. Autore - Indra Caune, VVģ.
 • Word pārbaudes darbs. Ja izņem galvenes un kājenes, var izmantot 6. klasei. Autore - Indra Caune, VVģ.
Vidusskolai:
Visiem:
 • Teksta dokuments ar dažādām labām saitēm

Apakšlapas (1): Var noderēt!