Namnlös‎ > ‎

Trivselregler

På Vallhamra skola tar alla ansvar för att skapa ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.

Du påverkar trivseln genom att vara vänlig, visa hänsyn, samt följa skolans regler.

Vi respekterar andra och andras åsikter. Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig. Vi accepterar inte någon form av mobbning eller andra kränkande handlingar.

På Vallhamra skola gäller samma regler som i övriga samhället, men tänk också på följande:   
  • Vi är aktsamma om skolans lokaler och materiel samt håller rent och snyggt omkring oss.
  • Vi visar hänsyn och ger varandra studie- och arbetsro.
  • Vi pratar med varandra på ett respektfullt sätt.
  • Vi är ärliga och står för våra handlingar.
  • Vi tar ansvar genom att förvara ytterkläder i våra skåp, komma i tid till våra lektioner och ha med rätt material.
  • Vi vågar hjälpa varandra och säger ifrån eller berättar om någon blir kränkt eller mobbad.
  • Snöbollskastning är inte tillåten då det finns en skaderisk.
  • Om elever bryter mot skolans regler kontaktar skolan hemmet. Allvarliga förseelser polisanmäls.
Andreas Sandahl      
Rektor, 7-9              Ordförande, elevrådet
 
 
Förutom våra trivselregler gäller följande, om inte annat har godkänts av lärare: 

  - För allas trivsel äter vi inte godis eller dricker läsk och energidrycker i skolans lokaler. Det 
gäller både lektionssalar och uppehållsrum. 
  - Alla elever har rätt till en lugn och trygg skola. Det är därför inte tillåtet att kasta snöboll inom skolans område. 
 -  Eleverna i åk 4-6 har inte tillåtelse att lämna skolområdet under skoltid.
Ċ
Frida Lindén,
7 mars 2017 03:50
Comments