Väärin ajateltua

– Anarkistisia puheenvuoroja herruudettomasta yhteiskunnasta


SISÄLLYS:

Esipuhe

FEMINISMI

Kornegger, Peggy: Anarkismi – kytkennät feminismiin

Bendall, Lisa: Anarkismi ja feminismi

Wright, Colin: Anarkismi, feminismi ja yksilö

Brown, L. Susan: Feminismin tuolle puolen: anarkismi ja inhimillinen vapaus

Guest, Krysti: Feminismi ja anarkismi: kohti liittoutumisen politiikkaa

TYÖ

Black, Bob: Eroon työstä!

Ward, Colin: Anarkismi ja epävirallinen talous

Brown, L. Susan: Onko työstä mihinkään?

Black, Bob: Mitä vikaa tässä kuvassa on?

DEMOKRATIA

Sale, Kirkpatrick: Valtion ”välttämättömyys”

Ehrlich, Howard J: Anarkismi ja muodolliset organisaatiot

Martin, Brian: Demokratiaa ilman vaaleja

Knoche, Tom: Yhteisöjen organisoiminen

Sparrow, Rob: Anarkistinen politiikka ja suora toiminta

POHDISKELUA

Anonyymi: Teesejä nykypäivän valtiollisuudesta ja anarkiasta

Graham, Robert: Anarkistinen sopimus

Wolff, Robert Paul: Auktoriteetin ja autonomian ristiriita

Condit, Stephen: Käytännöllistä millenarismia: 2000-luvun anarkismin normeista

HISTORIA/TULEVAISUUS

Sabatini, Peter: Libertarismi – valeanarkiaa

Plant, Sadie: Kansainväliset situationistit: spektaakkelimainen kieltäminen

Bouchier, David: Kovia kysymyksiä anarkisteille

Bey, Hakim: Huomautus nationalismista


* * *

Toimittajat: Timo Ahonen, Markus Termonen ja Ulla Vehaluoto.

Kääntäjät: Timo Ahonen, Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto.
Graafinen suunnittelu ja taitto: Juha Paakkolanvaara


Kampus kustannus

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 57

Jyväskylä 2011

2., korjattu painos


http://jyy.fi/kustannus/tuotteet.php?id=57&offset=20


Artikkelien kääntäjät ja alkuperäiset ilmestymistiedot

Peggy Kornegger: Anarchism: The Feminist Connection.
Lehdestä
The Second Wave: vol. 4, no.1, Spring 1975.
Ulla Vehaluodon suomennos toimitettu seuraavien versioiden pohjalta: Reinventing Anarchy. What are Anarchists Thinking These Days. Toimittaneet Howard J. Ehrlich, Carol Ehrlich, David DeLeon & Glenda Morris. London, Boston & Henley: Routledge & Kegan Paul 1979. Anarkafeminism. Toimittanut Pia Laskar. Stockholm: Federativs 1992. Akkaväki 4/1982 (versio uudelleenjulkaistu Anarkisti!-lehdessä 2/1992).

Lisa Bendall: Anarchism and Feminism.
Lehdestä
The Raven #21: 1994, 34–42.
Suomennos: Ulla Vehaluoto. Käännös julkaistu myös lehdessä
Pomminheittäjä #10: 1997, 28–32.

Colin Wright: Anarchism, Feminism and the Individual.
Lehdestä
Social Anarchism #19: 1994.
Suomennos: Timo Ahonen.

L. Susan Brown: Beyond Feminism and Human Freedom.
Uudistettu versio julkaistu teoksessa Reinventing Anarchy, Again. Toimittanut Howard J. Ehrlich. Edinburgh: AK Press 1996, 149–155. Alkuperäinen ilmestyi lehdessä Our Generation: Volume 21, fall 1989, #1, 201–211.
Suomennos: Timo Ahonen.

Krysti Guest: Feminism and Anarchism: Towards a Politics of Engagement.
Kirjasta
Versions of Freedom. An Anthology of Anarchism. Sydney: Versions of Freedom Collective 1996, 58–64.
Suomennos: Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto.

Bob Black: The Abolition of Work.
Blackin teoksesta
The Abolition of Work and Other Essays. Loompanics 1986.
Suomennos: Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto.

Colin Ward: Anarchism and the Informal Economy.
Lehdestä The Raven #1: 1988.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

L. Susan Brown: Does Work Really Work?
Lehdestä
Kick It Over #35: summer 1995, 14–17.
Suomennos: Timo Ahonen.

Bob Black: What´s Wrong With This Picture.
Lehdestä Exquisitive Corpse #57: 1996, 43–45.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Kirkpatrick Sale: The "Necessity" of The State.
Salen kirjasta
Human Scale. New York: Coward, McCann & Geoghgan 1980.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Howard J. Ehrlich: Anarchism and Formal Organisations.
Jonkin verran lyhennetty versio. Alkuperäinen ilmestyi kirjassa Reinventing Anarchy.
Toimittaneet Howard J. Ehrlich, Carol Ehrlich, David DeLeon & Glenda Morris. London, Boston & Henley: Routledge & Kegan Paul 1979. Käännös on tehty version perusteella, joka ilmestyi kirjassa Reinventing Anarchy, Again. Toimittanut Howard J. Ehrlich. Edinburgh: AK Press 1996, 56–68.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Brian Martin: Democracy Without Elections.
Lehdestä Social Anarchism #21: 1995.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Tom Knoche: Organizing Communities.
Lehdestä
Social Anarchism #18: 1993. Löytyy myös teoksesta Reinventing Anarchy, Again. Toimittanut Howard J. Ehrlich. Edinburgh: AK Press 1996, 350–367.
Suomennos: Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto.

Rob Sparrow: Anarchist Politics and Direct Action.
Kirjasta
Versions of Freedom. An Anthology of Anarchism. Sydney: Versions of Freedom Collective 1996, 80–88.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Anonyymi: Thesen über Staatlichkeit und Anarchie heute.
Graswurzelrevolution 1992, #:t 171–3.
Suomennos: Timo Ahonen.

Robert Graham: The Anarchist Contract.
Teoksesta
Reinventing Anarchy, Again. Toimittanut Howard J. Ehrlich. Edinburgh: AK Press 1996, 69–80.
Suomennos: Timo Ahonen.

Robert Paul Wolff: The Conflict Between Authority and Autonomy.
Wolffin teoksesta
In Defence of Anarchism. New York: Harper Torchbooks 1976, 3–19.
Suomennos: Hannu Toivanen.

Stephen Condit: Practical Millenarianism: Norms of Anarchism in the 21st Century.
Käsikirjoitus, 1999.
Suomennos: Timo Ahonen.

Peter Sabatini: Libertarianism: Bogus Anarchy.
Lehdestä Anarchy #41: Volume 14, winter 1995, #3, 6–8.
Suomennos: Ulla Vehaluoto.
Käännös julkaistu myös lehdessä Pomminheittäjä #8: 1996, 10–14.

Sadie Plant: The Situationist International: A Case of Spectacular Neglect.
Lehdestä
Radical Philosophy #55: London, summer 1990. Julkaistu myös teoksessa What Is Situationism: A Reader. Toimittanut Stewart Home. Edinburgh: AK Press 1996, 153–172.
Suomennos: Timo Ahonen.

David Bouchier: Hard Questions for Social Anarchists.
Teoksesta
Reinventing Anarchy, Again. Toimittanut Howard J. Ehrlich. Edinburg: AK Press 1996, 106–122. Muokattu versio; alkuperäisteksti luku Bouchierin kirjassa Radical Citizenship: The New American Activism. New York: Schocken Books 1987.
Suomennos: Timo Ahonen ja Ulla Vehaluoto.

Hakim Bey: A Note on Nationalism.
Beyn teoksesta Millennium. Autonomedia, USA & Garden of Delight, Ireland 1996, 87–102.
Suomennos: Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto.


Alisivut (23): Näytä kaikki
Comments