Grundejerforeningen Valhalle

Disse sider inderholder information om grundejerforeningen Valhalle i Galten.

Grundejerforeningen Valhalle består af husstande beliggende på Baldersvej, Frejasvej, Lokesvej, Thorsvej, Odinsvej og Porskjærsvej. (Se kort: google-maps)

Se mere om hvad grundejerforeningens formål her.

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valhalle

Mandag d. 14. juni 2021 kl. 19.30 i Cafeteriet i Galten Hallen Røddikvej 18, 8464 Galten


Ved dette års generalforsamling kræves der en tilmelding. Tilmelding til generalforsamlingen skal sendes pr. e-mail til formand@valhalle.dk eller pr. brev til Lokesvej 8, senest d. 7. juni. Tilmeldingen er lavet for delvist at sikre, at reglerne for det maksimale antal personer i mødelokalet overholdes i forhold til COVID-19 og delvist af hensyn til forplejning. Der gøres opmærksom på, at der er krav om gældende coronapas ved deltagelse.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent;

  2. Bestyrelsens beretning for 2020;

  3. Regnskab for 2020;

  4. Fællesarealet;

  5. Valg af bestyrelse;

  6. Valg af revisor;

  7. Fastsættelse af budget og kontingent for 2022;

  8. Behandling af indkomne forslag;

  9. Eventuelt;

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 7. juni. Forslag sendes til Jakob Tejs Buhl, Lokesvej 8 eller pr. e-mail til formand@valhalle.dk. Yderligere oplysninger om grundejerforeningen kan ses på foreningens hjemmeside www.valhalle.dk , herunder foreningens vedtægter, mødereferater og bestyrelsens nuværende medlemmer.

Alle medlemmer af Grundejerforeningen Valhalle opfordres til at deltage i foreningens beslutninger f.eks. vedrørende medlemskontingent, fællesareal, veje og stier i området.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vigtigt

Hvis du bor i Grundejerforeningen Valhalle, vil bestyrelsen opfordre dig til at melde dig på email-listen, så du fremover kan få aktuelle nyheder og beskeder angående grundejerforeningen. Se hvordan du tilmelder dig her.

mvh bestyrelsen