Asares evaņģēliski luteriskā draudze

                  
Draudzē uz 2018.gada 1.aprīli reģistrēti 34 ticīgie


Aktīvie draudzes locekļi   9
  1. Egita Pakalne
  2. Uldis Goba
  3. Dzidra Zavele
  4. Uldis Zavelis
  5. Ņina Lamberga
  6. Irma Kuzņecova
  7. Guna Lenša
  8. Valērijs Venediktovs
  9. Silvija Venediktova

------------------------------

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS vietne pieejama sekojot norādei

http://www.lelb.lv/lv/

Mūsu lozungs:

Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. (Gal 5:22-23a)

Draudzes locekļu saraksts šeit>>>

Pienākumu sadale starp draudzes locekļiem skatīt>>>


ZIEDOJIET TAM KUNGAM PAZEMĪBĀ UN PATEICĪBĀ, NO SIRDS UN AR PRIEKU!

Draudzes locekļa brīvprātīgais gada ziedojums 2017.gadā ir 15 EUR. Ziedojums par laulībām 36 EUR. Kristības - brīvprātīgs ziedojums.

Brīvprātīgo gada,10.Tiesas u.c. ziedojumus var samaksāt mantzinei Egitai P. (tālrunis 26377016), kā arī maksājumu pārskaitīt no sava Internetbankas konta uz Asares ev.lut draudzes - biedrības " BETĀNIJA" Valsts kases kontu:
Nr.LV29TREL9166571001000
Kods TRELLV22

Centīgi ziedosim draudzes locekļa brīvprātīgo ziedojumu par 2017.gadu!

Asares luterāņu draudzeApakšlapas (1): Draudzes locekļi
Comments