Начало

 
      Добре дошли в учебния сайт за електронна търговия! 
   
В този сайт
 е предоставена информация и всичко свързано с електронната търговия в света и в Бълга
рия. Сайтът е изготвен с учебна цел. В него можете да намерите най-важната информация при запознавнето Ви с електронната търговия, както и да откриете удобството и бързината в он-лайн пазаруването.
                                    Национална финансово- стопанска гимназия 
                                                                     2011 г.
                                                                  гр. София