Тази страница е предназначена за студентите от спец. Културология на СУ "Св.Климент Охридски" (I курс) и съдържа информация за лекционния курс и семинарните занятия.
Курсът въвежда трите основни направления в теорията на културата
  •  интерпретативни подходи
  •  марксистка теория на културата
  •  от структурализъм до постмодернизъм
Курсът е структуриран в три блока, всеки от които е посветен на едно основно направление. В рамките на всяко от направленията е спазен хронологичният принцип на развитието на идеите. В лекционния цикъл и семинарните занятия се представят най-важните понятия от трите направления.

В края на курса студентите ще могат:

- да се ориентират в хронологията на развитието и разпространението на идеите;

- да дефинират дадено понятие в конкретния контекст на неговото въвеждане (автор, текст);

- да оценят значението на така дефинираното понятие;

- да го приложат в осмислянето на феномени на съвременната култура.


Материалите в този сайт са структурирани в три раздела според трите основни направления в теория на културата (лявото вертикално поле за навигация).

Всички текстове за упражнения са сканирани и качени в страницата Текстове за упражнения (хоризонтално поне за навигация). Ако качеството не е задоволително - потърсете хартиеното копие в семинарната библиотека на катедрата.

Презентациите от лекции могат да се свалят от страницата Лекции (хоризонтално поле за навигация). Те НЕ СА достатъчни за подготовка за изпит. Литературата за подготовка за изпит се намира на страницата Конспект и литература за изпит (ляво вертикално поле за навигация).