RELIEFUL


Altitudinea este cuprinsă între 400 m în lunca râului Moldova şi 970 m Dealul Moara Dracului.

 

 

 

 

 

 

              Comuna Valea Moldovei este amplasată la contactul a două mari unităţi morfostructurale: Subcarpaţii Moldovei pe de o parte şi Platforma Moldovenească pe de altă parte.               

                Deşi acest teritoriu este restrâns ca suprafaţă, el cuprinde 4 unităţi geomorfologice bine conturate şi având caractere proprii :

 Unitatea   munţilor    Stânişoarei  cu   înălţime maximă,    cu fragmentare şi energie de relief mare, dând o notă de dominanţă şi mai ales având în vedere spaţiul din afara limitelor comunei;

Unitatea   subcarpatică deluroasă,  cu  un   relief   fragmentat  şi    extrem     de accidentat, mai ales datorită prezenţei conglomeratelor burdigaliene, conturându-se ca o unitate clară chiar dacă se află în partea cea mai nordică. Această unitate pare „sudată” de Carpaţi în timp ce spre exterior se termină printr-un abrupt veritabil (falia extracarpatică ) de natură tecto-erozivă.

Piemontul extracarpatic

Câmpia  piemontană  Baiacea  mai  coborâtă  unitate   şi  înacelaşi   timp cea mai netedă cu aspect cvasiorizontal. Formată din terase şi lunci este intens folosită de om în scopuri agrare şi intens umanizată. 

Linkuri utile:

http://alpinet.org

 

http://www.travelworld.ro

 

http://www.geocities.com